Strona główna / Temat Tygodnia / Zmiana zasad wyboru

Zmiana zasad wyboru

Po konsultacjach MSZ zmienia procedurę wyłaniania kandydatów na sędziego ETPCz

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniło projekt procedur wyłaniania kandydatów na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
  • Uwagi do procedury zgłaszały m.in. Naczelna Rada Adwokacka i Helsińska Fundacja Praw Człowieka we wspólnym apelu w lutym br.
  • W nowym projekcie Regulaminu znalazła się propozycja przywrócenia instytucji obserwatora rozmów kwalifikacyjnych na dotychczasowych zasadach.
  • Zmieniono także zapis dotyczący publicznego spotkania z kandydatami w Senacie RP oraz doprecyzowano zasady przeprowadzania rozmów z lektorami językowymi.
  • Nie włączono jednak do zespołu selekcyjnego osoby nominowanej bezpośrednio przez organizacje samorządowe.

Kadencja sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski – prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka – upłynęła 31 października 2021 roku. Niestety, mimo że od tego czasu minęły ponad dwa lata, w dalszym ciągu nie udało się wybrać jego następcy, a polskie listy kandydatów były odrzucane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.
 
Naczelna Rada Adwokacka we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka wystosowała w lutym br. apel do ministra spraw zagranicznych o dokonanie niezbędnej nowelizacji krajowego postępowania w przedmiocie wyboru kandydatów na urząd sędziego ETPC w celu zagwarantowania, iż zostanie ona przeprowadzona w sposób demokratyczny, transparentny oraz równy dla wszystkich uczestników, a wybór będzie oparty wyłącznie na kryteriach merytorycznych.
 
W szczególności zgłoszone postulaty dotyczyły  m.in. zapewnienie eksperckiego i apolitycznego charakteru Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zagwarantowanie, iż w jego skład będą wchodzić przedstawiciele władzy sądowniczej, władzy wykonawczej, organizacji pozarządowych, samorządów prawniczych oraz środowisk akademickich, a także uregulowanie obowiązku informacyjnego w zakresie upubliczniania szczegółowych wiadomości o działaniach realizowanych w ramach procedury selekcji kandydatów.
 
W odpowiedzi Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przesłał zmieniony projekt zarządzenia i Regulaminu dotyczących procedury wyłaniania kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W projekcie znalazły się zapisy przywrócenia instytucji obserwatora rozmów kwalifikacyjnych na dotychczasowych zasadach. Zmieniono także zapis dotyczący publicznego spotkania z kandydatami w Senacie RP oraz doprecyzowano zasady przeprowadzania rozmów z lektorami językowymi.

Nie włączono jednak do zespołu selekcyjnego osoby nominowanej bezpośrednio przez organizacje samorządowe.

W piśmie minister Sikorski argumentuje, że główną przeszkodą dla włączenia do zespołu selekcyjnego osoby nominowanej bezpośrednio przez organizacje pozarządowe jest brak na tym etapie reprezentatywnego i niezależnego mechanizmu wyłaniania takiej osoby.
 

Sprawdź także

Powrót Komisji Weneckiej

W siedzibie Ministerstwa odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara z delegacją Europejskiej Komisji na …