Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu adwokackiego

Wyniki egzaminu adwokackiego

W tym roku egzamin adwokacki z pozytywnym wynikiem ukończyły 1822 osoby, co stanowi 84 proc. z 2177 osób, które przystąpiły do egzaminu. Najlepszymi wynikami wykazali się aplikanci adwokaccy z izby w Lublinie (97 proc.), Białymstoku (94 proc.), Łodzi (91) i Kielcach (90 proc.). Najgorszy wynik przypadł zdającym w Poznaniu (78 proc.), Gdańsku (81 proc.)Warszawie i Rzeszowie (po 82 proc.) w dwóch poznańskich komisjach do egzaminu przystapiło 140 chętnych , zdało go 109 osób, 31 „oblało” czyli „zdawalność” wynosi 78 procent.
W edług informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego (165 ocen niedostatecznych, tj. ok. 34% wszystkich ocen niedostatecznych), a następnie z prawa karnego (122 oceny niedostateczne – ok. 25%) i prawa gospodarczego (111 ocen niedostatecznych – ok. 23%). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego (67 ocen niedostatecznych – ok. 14%) i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (25 ocen niedostatecznych – ok. 5%). Najwięcej adwokatów przybędzie w izbie warszawskiej – 670, najmniej w Szczecinie – 47. Tegoroczny wynik egzaminu adwokackiego jest nieznacznie lepszy od ubiegłorocznego. Przystąpiło jednak do niego mniej osób – w 2017 roku zdających było 2592.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …