Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokaci o służbach specjalnych

Adwokaci o służbach specjalnych

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała dla Trybunału Konstytucyjnego opinię w sprawie wniosku dotyczącego problematyki kontroli operacyjnej przez służby specjalne i policyjne, bez jednoczesnej należytej ochrony tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego i z zagrożeniem gwarancji i wolności konstytucyjnych grozi niezależności zawodu adwokata.
Postępowanie przed Trybunałem (sprawa zarejestrowana pod sygn. K 48/12, połączoną do wspólnego rozpoznania pod wspólną sygn. K 23/11) zostało uruchomione w odpowiedzi na wniosek Prokuratora Generalnego z 13 listopada 2012 r. ? W złożonym wniosku Prokurator Generalny trafnie powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do kontroli operacyjnej sprawowanej przez Policję, w którym Trybunał zauważył, iż ?Doświadczenia współczesnych państw demokratycznych wskazują, że władza wykonawcza odpowiedzialna za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym podległe jej podmioty prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze, dysponują środkami, których zastosowanie ? w imię porządku publicznego ? może doprowadzić do zniszczenia instytucji demokratycznych i redukcji praw obywatelskich?. ? piszą adwokaci.
Zdaniem opiniodawców unormowania dotyczące braku zaskarżalności postanowień sądu wyrażających zgodę na prowadzenie kontroli przez kontrolowanego, dopuszczalności kontroli operacyjnej bez zgody sądu w przypadkach niecierpiących zwłoki i objaśnienia zakazów dowodowych w zakresie ochrony tajemnicy zawodowej adwokatów są niedopuszczalną ingerencją w tajemnicę adwokatą i obrończą. Opinia NRA przedstawia spojrzenie na sprawę przez pryzmat doświadczeń adwokatów, a zawarte w niej uwagi i argumenty dotyczą wyłącznie zagadnień związanych z ochroną tajemnicy adwokackiej i obrończej, a także konstytucyjnych praw i wolności jednostki, których ochronie służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów.
Naczelna Rada Adwokacka, z inicjatywy Komisji Praw Człowieka NRA, już wcześniej występowała w charakterze obserwatora i opiniodawcy w sprawie rozpoznawanej przez Trybunał Konstytucyjny. W maju 2012 r. przedłożyła opinię w sprawie (sygn. K 23/11) obejmującej problematykę retencji danych i stosowania technik operacyjnych przez służby specjalne z perspektywy gwarancji i wolności konstytucyjnych jednostki, w tym prawa do obrony i poszanowania prywatności.

Sprawdź także

Sprawiedliwość jak szkło

JUSTICE HAS TO BE A GLASS HOUSE – it has to be transparent To temat …