Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Szczypta soli / Co ukrywa Straż Graniczna

Co ukrywa Straż Graniczna

Niepełna odpowiedź SG ws. Usnarza Górnego. Rzecznik ponawia pytania

  • Straż Graniczna nie przekazała RPO danych o liczbie funkcjonariuszy pełniących służbę w okolicach Usnarza Górnego na granicy polsko-białoruskiej oraz rodzaju ich uzbrojenia
  • Komendant Podlaskiego Oddziału SG uznał, że prośba o te informacje nie ma związku z prowadzonym przez Rzecznika postępowaniem – nie powoduje bowiem naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela
  • Rzecznik Praw Obywatelskich ponawia swe pytania, przypominając że każdy organ musi mu odpowiedzieć, choćby w trybie niejawnym

7 września 2021 r.  RPO dostał odpowiedź płk. SG Andrzeja Jakubaszka, p.o. Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na swe wystąpienie z 21 sierpnia 2021 r., dotyczące  postępowania wyjaśniającego ws. czynności podejmowanych przez SG w związku z obecnością grupy ok. 30 obywateli Afganistanu na granicy polsko-białoruskiej w okolicach Usnarza Górnego.

Nie odnosi się ona jednak do wszystkich pytań zawartych w wystąpieniu RPO.

Z pewnym zaniepokojeniem Rzecznik przyjął odmowę udzielenia informacji dotyczącej m.in. liczby funkcjonariuszy/ funkcjonariuszek SG (z podziałem na kolejne dni i zmiany) pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej w okolicach Usnarza Górnego oraz rodzaju ich uzbrojenia.

Odmowę komendant tłumaczył tym, że prośba o te informacje nie ma związku z prowadzonym przez Rzecznika postępowaniem, gdyż nie powoduje naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela, na których straży on stoi.

Należy zatem przypomnieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich, jako konstytucyjny organ ochrony wolności i praw człowieka, podejmuje działania przewidziane w ustawie z 15 lipca 1987 r. o  RPO – w sytuacji powzięcia informacji wskazującej, że szeroko rozumiane organy władzy publicznej swoim działaniem lub zaniechaniem mogą dopuścić się naruszenia wolności lub praw.

Komendant zapewne zna stanowisko RPO co do tego, że wymieniona grupa osób znajduje się pod jurysdykcją RP. Funkcjonariusze SG podejmują wobec cudzoziemców określone czynności wynikające z zadań tej formacji, choćby w zakresie uniemożliwiania przekroczenia granicy. Nie tylko potwierdza to istnienie samej jurysdykcji, ale też sprawia, że postępowanie funkcjonariuszy może i powinno być oceniane pod kątem poszanowania praw i wolności człowieka.

Więcej na stronie biurorpo.pl

Sprawdź także

Zagłuszony protest

Kataryna: Władza hoduje regularne bojówki. Zagłuszanie za pomocą sprzętu nagłaśniającego, kupionego tituszkom Bąkiewicza przez władzę, …