Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Do schroniska bez podstawy prawnej

Do schroniska bez podstawy prawnej

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace nad dostosowaniem regulacji zawartej w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich do treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Grabowski przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła pobytuw schronisku dla nieletnich bez podstawy prawnej. W praktyce pobyt nieletniego w schronisku był dotychczas przedłużany bez decyzji sądu i bez możliwości wnoszenia o uchylenie zastosowanego środka. Było to niezgodne ze standardami wynikającymi z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tego zagadnienia dotyczyło również wystąpienie (II.517.2632.2015) skierowane do ówczesnego Ministra Sprawiedliwości w dniu 24 września 2015 r.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …