Strona główna / Aktualności / Dzień pamięci ofiar totalitaryzmów

Dzień pamięci ofiar totalitaryzmów

23 sierpnia 2015 r. po raz kolejny obchodziliśmy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Głównym punktem obchodów było złożenie wieńców pod Pomnikiem Wolności w Tallinie z udziałem A.Dudy prezydenta RP. Podczas konferencji naukowej dyskutowano o „Retrospektywie prawdy i sprawiedliwości” oraz „Odpowiedzialności za zbrodnie
komunistyczne”.

Dzień 23 sierpnia został proklamowany przez Parlament Europejski 23 września 2008 r. dla upamiętnienia ofiar masowych deportacji i eksterminacji, a także zakorzenienia demokracji i wzmocnienia pokoju i stabilizacji w Europie. Pierwsze obchody Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu miały miejsce 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie, gdzie pod patronatem Polskiej Prezydencji podpisano ?Deklarację Warszawską?. Jej sygnatariusze zwrócili uwagę na konieczność podtrzymywania pamięci Europejczyków o zbrodniczych konsekwencjach działań reżimów totalitarnych.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
C C C
To niedopuszczalne, by argument potencjału gospodarczego czy militarnego rozstrzygał w relacjach międzynarodowych – oświadczył w niedzielę w Tallinie prezydent Andrzej Duda. Prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves wskazał na Polskę jako lidera współpracy regionalnej na rzecz bezpieczeństwa. – Podmiotowość musi być podstawą relacji międzynarodowych ? mówił prezydent Polski w Muzeum Okupacji w Tallinie, gdzie z prezydentem Estonii wygłosili przemówienia związane z Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, przypadającym w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Zdaniem polskiego prezydenta, trzeba nakłaniać w spokojny, ale zdecydowany sposób do powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego. – To wielkie zadanie, na razie nie w pełni udaje się je zrealizować, myślę że na przyszłość potrzebne są nowe rozwiązania i o tych nowych rozwiązaniach trzeba będzie mówić na forum UE, ale także na forum NATO – dodał. – Potrzebujemy z jednej strony mądrej dyplomacji, a z drugiej potrzebujemy wspólnoty i zgody w najważniejszych sprawach; o tę zgodę trzeba spokojnie zabiegać – przekonywał prezydent Duda. – W ramach struktur NATO musimy dbać o nasze bezpieczeństwo, o to żeby było ono silniej zagwarantowane naszym narodom. Droga ku temu jest wytyczona, ale trzeba cały czas prowadzić działania, trzeba wzmacniać te rozwiązania, które już zostały zaakceptowane i teraz są wprowadzane, to także kwestia mądrej polityki. Jestem przekonany, że razem z prezydentem (Estonii) taką mądrą politykę będziemy mogli prowadzić – podkreślił prezydent Duda. Jego zdaniem, współpraca w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest niezwykle ważna. – Chciałbym, żeby łańcuch, który nazwano „Łańcuchem Wolności”, który stworzyliście, był kiedyś łańcuchem, który będzie sięgał od Morza Bałtyckiego, od Tallina, poprzez całą Europę Środkową, aż do Morza Czarnego i Morza Śródziemnego; to byłaby realizacja pewnego marzenia, wielkiej idei tworzenia i budowania wspólnoty – zaznaczył Andrzej Duda. Polski prezydent podkreślił, że 23 sierpnia to dzień szczególny dla wielu narodów: Estończyków, Polaków, Łotyszy, Litwinów, Finów i Rumunów. Przypomniał, że te kraje zostały objęte paktem Ribbentrop-Mołotow. – Pakt Ribbentrop-Mołotow dzielił Europę, to pakt, który stał się tak naprawdę otwarciem bramy dla Hitlera do II wojny światowej to porozumienie tragiczne dla naszych narodów – zaznaczył. Jak dodał, na zachodzie Europy nie mówi się wiele o pakcie Ribbentrop-Mołotow, m.in. o tym, że było to jaskrawe i jawne naruszenie zasad prawa międzynarodowego. – Pamięć i prawda historyczna jest niezwykle ważna, tylko ona pozwala budować dobre relacje pomiędzy narodami, nawet między którymi kiedyś dochodziło do niepokojów, do wojen”- przekonywał prezydent. – Oddając hołd wszystkim ofiarom wydarzeń 1939 roku i lat następnych, tym którzy zginęli, ale także ofiarom deportacji, cierpień, chcę powiedzieć, że patrzę z optymizmem w przyszłość Estonii, Polski, Europy Środkowo-Wschodniej. Daliśmy wielokrotnie przykłady dobrej współpracy i bohaterstwa, dawajmy dzisiaj przykład tego, że można kreować dobre relacje w przestrzeni międzypaństwowej, międzyludzkiej. Niech żyje Polska i się rozwija, niech żyje Estonia i się rozwija, niech żyje nasz region Europy i cała Europa – oświadczył polski prezydent.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …

Strona główna / Aktualności / Dzień Pamięci Ofiar Totalitaryzmów

Dzień Pamięci Ofiar Totalitaryzmów

– Dzisiaj wspominamy wydarzenie, które na pół wieku przesądziło o losach państw i narodów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski i Litwy. 23 sierpnia 1939 r. przypieczętowano los milionów ludzi różnych narodowości, przekonań, ludzi pełniących różne role w społeczeństwie. Wśród nich było wiele milionów ludzi młodych, którzy, tak jak teraz ? z nadzieją spoglądali…….w przyszłość, snuli marzenia i w znakomitej większości chcieli korzystać z możliwości, jakie daje wolność – powiedział Wojciech Węgrzyn ? podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w trakcie obchodów III Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.
Tegoroczne uroczystości odbyły się w Wilnie. Obchody Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych to efekt polsko-węgierskich zabiegów podejmowanych na arenie europejskiej. W trakcie węgierskiego przewodnictwa w Radzie UE, Węgry rozpoczęły dyskusję na forum Unii na temat zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne. Polscy przedstawiciele ściśle współpracowali z Węgrami w tym zakresie.
Wspólne wysiłki zakończyły się sukcesem, dzięki czemu na posiedzeniu Rady ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (JHA) w dniach 9-10 czerwca 2011 r. został przyjęty tekst konkluzji Rady UE w sprawie pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne w Europie. W konsekwencji dzień 23 sierpnia został uznany, jako Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Obchody I Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych odbyły się w 2011 r. ? w trakcie polskiej prezydencji – w Warszawie, a dokładnie w Muzeum Powstania Warszawskiego. To wtedy europejscy ministrowie sprawiedliwości podpisali ?Deklarację Warszawską?, dokument dotyczący podtrzymywania w pamięci Europejczyków zbrodniczych konsekwencji działań reżimów.
?Deklaracja Warszawska? zawiera także wezwanie organów Unii Europejskiej do wspierania – również poprzez wykorzystywanie programów finansowych – działań organizacji pozarządowych, w tym organizacji objętych Partnerstwem Wschodnim, które aktywnie angażują się w badania i gromadzenie dokumentacji związanej ze zbrodniami popełnionymi przez reżimy totalitarne. Ponadto, wzywa ona do upowszechniania wiedzy historycznej o zbrodniach reżimów. Uroczystości II Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych odbyły się 23 sierpnia 2012 r. w Budapeszcie. Podczas zorganizowanej konferencji dyskutowano na temat działań podejmowanych w poszczególnych państwach w zakresie rozliczenia z totalitarną przeszłością, zmian w systemach prawnych oraz możliwych sposobów adaptacji społeczeństw do nowego systemu politycznego.
Ponadto, podpisano deklarację dotyczącą utworzenia Europejskiego Muzeum Totalitaryzmu. – 23 sierpnia 1939 r. jest datą wiążącą się z jednym z najczarniejszych doświadczeń XX wieku. Datą, w której dwa totalitarne i brutalne reżimy: nazistowski i stalinowski pochyliły się na nad mapą Europy, by dokonać grabieży i podziału (pakt Ribbentrop-Mołotow) ? przypomniał w trakcie j uroczystości Wojciech Węgrzyn. – Głęboko wierzę, że w naszych krajach wolność jest wartością zakorzenioną tak silnie, że historia się nie powtórzy ? dodał.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …