Strona główna / Aktualności / ELSA i Prawa Pacjenta

ELSA i Prawa Pacjenta

Konferencja ? Prawo i Medycyna – Prawa Pacjenta? odbędzie 5 listopada 2010 roku w Poznaniu.

Program Prawo i Medycyna, którego owocem jest własnie listopadowa konferencja, to wynik kilkunastoletniej współpracy dwóch organizacji studenckich: Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa, Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyna – Oddział Poznań.
Tematyką tegorocznej konferencji mają być prawa pacjenta. Jest to ważne w kontekście zmian w prawie, polskim i europejskim. Poruszane będą m .in . kwestie prawa do godności pacjenta, instytucjonalnej ochrony jego praw oraz praktycznych aspektów praw pacjenta, ukazanych na aktualnych kazusach, przygotowanych przez wybitnych specjalistów z dziedziny.
Na konferencję studenci zaprosili Rzecznika Praw Pacjenta oraz wybitne autorytety zarówno ze środowiska prawniczego, jak i medycznego.
Patronat honorowy nad Konferencją objęli prof. dr hab. Bronisław Marciniak – JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Jacek Wysocki – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …

Strona główna / Aktualności / ELSA i Prawa Pacjenta

ELSA i Prawa Pacjenta

Niewątpliwie prawo i medycyna zazębiają się w zaskakująco wielu sytuacjach. Prawnicy mają okazję przekonać się jak wielką rolę w systemie prawnym odgrywa nauka i odkrycia medycyny. Lekarze natomiast mogą uświadomić sobie, jakie skutki prawne i społeczne niosą za sobą ich działania i podejmowane decyzje. Dlatego też Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań już po raz kolejny organizuje Ogólnopolską Konferencję ?Prawo i Medycyna?.

Tematem tegorocznego projektu są prawa pacjenta. Konferencja odbędzie się w dniach od 16 do 17 kwietnia. ?Prawo i Medycyna? to tradycyjny projekt ELSA Poznań, organizowany w różnych formułach od lat. W tym roku składa się on z dwóch części: z dwudniowej konferencji oraz Prawniczej Akademii Filmowej ? projekcji filmu , zakończonej dyskusją uczestników.
W tegorocznej konferencji ELSA planuje znaczący udział studentów, poprzez wygłoszenie przez nich referatów- ?Studenci o prawach pacjenta?. O zabranie głosu poproszono również autorytety z środowiska medycznego i prawniczego, m.in. mgr Krystynę Kozłowską- Rzecznika Praw Pacjenta.
Tematyka sympozjum skupiać się będzie na dwóch blokach tematycznych. Pierwszy z nich poświęcony jest prawom i obowiązkom pacjenta, obowiązkom lekarza, problemowi szkody medycznej oraz przekształceń szpitali, a także instytucji Rzecznika Praw Pacjenta. Drugi blok tematyczny przedstawi zagadnienie europejskiego systemu bezpieczeństwa pacjentów w oparciu o akty prawa europejskiego. Centralnym punktem konferencji będzie wspólne rozwiązywanie kazusów.
Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2010 r. Pierwszego dnia toczyć się będzie w Collegium Minus Wydziału Prawa i Administracji UAM przy ul. Wieniawskiego 1, natomiast drugiego dnia w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. S. Przybyszewskiego 37 w Poznaniu. Oto planowany program:
PIĄTEK, 16 kwietnia Godz. 15.00 Collegium Minus, Sala XVII ul. Henryka Wieniawskiego 1, Stare Miasto 61-712 Poznań ?Prawo do godności pacjenta? wykład wygłosi prof. dr hab. Jacek Sobczak, sędzia Sądu Najwyższego;Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Wykład ?Prawa pacjenta wobec przekształceń i upadłości szpitali” wygłosi dr Agnieszka Pyrzyńska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ?Pozycja Rzecznika Praw Pacjenta po roku funkcjonowania. Perspektywa budowania systemu bezpieczeństwa pacjenta w oparciu o rozwiązania europejskie? to temat wykładu, który wygłosi mgr Krystyna Barbara Kozłowska, rzecznik praw pacjenta.
PIĄTEK, 16 kwietnia Godz. 20.00 Kino „Rialto” Prawnicza Akademia Filmowa. Pokaz filmu ?Chorować w USA? oraz dyskusja zorganizowana przez studentów prawa WPiA oraz studentów medycyny UM.
SOBOTA, 17 kwietnia Godz. 9.30 Centrum Kongresowo – Dydaktyczne ul. Przybyszewskiego 37 ?Prawa pacjenta w działalności medycznej – studium przypadków? wykład dr Jędrzeja Skrzypczaka; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Referaty studenckie: ” Studenci o prawach pacjenta”. Wystąpią laureaci poznańskiego konkursu na pracę na temat praw pacjenta. Następnie panel dyskusyjny: ?Zgoda jako prawo pacjenta? udział wezmą członkowie Koła Naukowego Prawa Medycznego WPiA w Poznaniu „Lege artis” oraz Koło Naukowe Medyków Sądowych UM w Poznaniu.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …