Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Festiwal Nowa Siła Kuratorska

Festiwal Nowa Siła Kuratorska

W maju na terenie Wielkopolski nadal trwa Festiwal Nowa Siła Kuratorska organizowany przez studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Portal poprawny objął festiwal patronatem medialnym.Nowa Siła Kuratorska jest platformą działań teatralnych i interdyscyplinarnych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
CZYM JEST NOWA SIŁA KURATORSKA?
Nowa Siła Kuratorska jest platformą działań teatralnych i interdyscyplinarnych, w ramach której studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza specjalizacji ?Programowanie i produkcja interdyscyplinarnych projektów teatralnych”, prezentują projekty kuratorskie przygotowywane w ramach zajęć prowadzonych przez dr Agatę Siwiak. Wydarzenia koncentrują się na istotnych kwestiach społecznych i estetycznych, dla których medium stają się nowoczesne formy sztuki. Prezentacje odbywają się każdego roku od czterech lat. Tegoroczna edycja festiwalu ma na celu podjęcie działań nie tylko w Poznaniu, ale również w innych miejscach Wielkopolski. Poprzez działania artystyczne chce przyczynić się do rozwoju kulturalnego i społecznego całego regionu. Dotychczasowe edycje Festiwalu Trzecia edycja prezentacji projektów kuratorskich odbywa się pod nazwą Nowa Siła Kuratorska (pierwsza odbyła się pod nazwą ?KuratorArt”, kolejna – ?Festiwal Miniatur Kuratorskich”). W poprzednie odsłony zaangażowali się wybitni współcześni artyści jak Mirosław Bałka (światowej sławy artysta, wystawiający w najważniejszych galeriach sztuki współczesnej na świecie np. w Tate Modern w Londynie czy Museum of Modern Art w Nowym Jorku ) i Izabella Gustowska (znana poznańska artystka video i perfrormerka, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) oraz eksperymentalni artyści młodego pokolenia: studenci Uniwersytetu Artystycznego, teatr Automaton czy grupa Concrit. Kurator w sztukach performatywnych to osoba, która odpowiada za całokształt wydarzenia lub cyklu wydarzeń, mając koncepcję, układając program i decydując o merytorycznym wymiarze projektu. Kurator konfiguruje program wydarzenia od początku do końca, jest kompetentnym specjalistą do spraw marketingu, a także osobą budującą narrację wydarzenia zanurzoną w kontekstach społecznych i kulturowo-artystycznych. Kurator stara się działać innowacyjnie w społeczeństwie i w sztuce. Sygnalizuje problemy, korzystając z dorobku artystów innych dziedzin sztuki, a wszystko to w ramach jednego spójnego projektu (zastanawiając się nad rolą i ideą kuratorstwa zorganizowano w 2010 roku konferencję zatytułowaną: ?Kurator w sztukach performatywnych: reforma czy fanaberia?”). O ile zjawisko kuratorstwa w sztukach wizualnych jest osadzona bardzo mocno, to w sztukach performatywnych jest ona wciąż praktyką nowatorską. Inicjatywa opiera się na idei prezentacji sztuki jako punktu wyjścia dla dyskusji na znaczące tematy społeczne, polityczne i egzystencjalne. Poszczególne wydarzenia są rezultatem całorocznych prac studentów specjalizacji ?Programowanie i produkcja interdyscyplinarnych projektów teatralnych” – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jako pierwszy w Polsce umożliwił edukację w kierunku kuratorskim pod okiem specjalistów. Specjalizacja działająca w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk pozwala studentom kierunku humanistycznego zdobyć praktykę w zarządzaniu projektami artystycznymi, zwiększając szanse na zatrudnienie w przyszłości. Kierownikiem katedry jest prof. zw. Dobrochna Ratajczakowa. Nowa Siła Kuratorska, poprzez różne dyscypliny sztuki, podejmuje ważne społecznie i kulturowo tematy. Tematy projektów festiwalowych dotykają problemów bliskich współczesnemu człowiekowi: cielesności, napięć pomiędzy sztuką użytkową a artystyczną, sztuką popularną a kulturą wysoką oraz modą i designem.
TEGOROCZNA EDYCJA NOWEJ SIŁY KURATORSKIEJ
Bardzo istotną cechą tegorocznej edycji Nowej Siły Kuratorskiej jest nakierowanie większości projektów na działalność community art. Wynika to miedzy innymi z łączenia dwóch specjalizacji jakie oferuje kierunek Wiedza o teatrze: Interdyscyplinarne Projekty Teatralne oraz Teatr Wspólnot Lokalnych. Wiadomo, że sztuka pomaga budować tożsamość wielu społeczności i mniejszości obywatelskich, dlatego organizatorzy chcą aktywizować tych, którzy na co dzień nie mają możliwości uczestnictwa w kulturze. Podczas tej edycji skupią się więc na problemach niepełnosprawnych, seniorów, dzieci z mniejszych miejscowości, ale także jednostek zagubionych w dzisiejszym świecie. NSK ma być początkiem animacyjnych działań w każdej z tych społeczności, dlatego tak bardzo istotne są nasze umiejętności uzyskane dzięki specjalizacji Teatr Wspólnot Lokalnych. Podczas tej edycji pokazane zostanie, że seniorzy także mogą czynnie uczestniczyć zarówno w tworzeniu kultury, jak i jej odbiorze (projekt Plus/Minus [+/-]). Starość wcale nie jest dla nas końcem, a tylko pewnym etapem. Należy więc pokazać seniorom ich możliwości i zachęcać ich do działania. Podobne ambicje ma projekt Zbyt, którego celem jest włączenie mniejszości, jaką w naszym kraju są niepełnosprawni, do działań społeczno-kulturalnych. Autorzy projektu chcą zmieniać podejście zarówno do pełno- jak i niepełnosprawnych. Pragną pokazać, że każdy z nas jest taki sam, że jest tak samo piękny. Kolejny projekt – O czym nie można mówić, o tym należy milczeć – dotyczy problemu płciowej indoktrynacji dzieci. Autorzy chcą umożliwić najmłodszym wybór. Żeby chłopcy mogli bawić się lalkami, a dziewczynki samochodami. Projekt ten ma nie tylko poszerzać horyzonty sztuki i myślenia dziecka, ale także – a może w szczególności? – rodzica. Projekt 28 800 to próba odpowiedzi na pytanie, gdzie znajduje się człowiek w nowej, wirtualnej rzeczywistości? To przedsięwzięcie pokazuje zarówno niebezpieczeństwa utraty siebie, jak i korzyści płynące z wielości tożsamości w dzisiejszym świecie, rządzonym przez portale społecznościowe i fenomen zjawisk takich jak second life. Ostatni projekt tegorocznej edycji Nowej Siły Kuratorskiej – Bohaterowie, których nie ma – prześledzi fenomen nieobecności jako strategii twórczej zarówno w przestrzeni sztuk wizualnych jak i performatywnych. Projekt powstaje we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Cele festiwalu: – zwrócenie uwagi na ważne i nurtujące młodych ludzi problemy; – pogłębienie wiedzy twórców oraz odbiorców na temat postaci kuratora; – promowanie niezależnych artystów; – zdobycie przez studentów doświadczenia w organizowaniu festiwalu, zarówno jeśli chodzi o pracę produkcyjną, jak i programową; – wyjście z działaniami artystycznymi poza Poznań i dotarcie do większego grona odbiorców; – realizacja działań społecznych poprzez partycypację artystyczną; Rezultaty: – wzrost świadomości odbiorców na temat istnienia interesujących niezależnych artystów; – promowanie Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jako jednostki otwartej na nowe, ciekawe inicjatywy studentów; – zdobycie doświadczenia w pracy kuratora przez organizatorów. Program wydarzenia można znaleźć na http://nowasilakuratorska.blogspot.com/2013/02/blog-post_10.html

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …