Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / RPO broni praw klienta

RPO broni praw klienta

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża w wystąpieniu do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wątpliwości dotyczące postanowień umów stosowanych przez spółkę działającą na rynku finansowym. Postanowienia te mogą być niezgodne z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także ustawy o ochronie danych osobowych. Zastrzeżenia budzą zwłaszcza postanowienia umowy, które wymagają od konsumenta złożenia oświadczenia, że wyraża zgodę na opublikowanie udostępnionych spółce danych osobowych w prasie, mediach i miejscu wybranym przez spółkę oraz powiadomienie członków rodziny i domowników w razie naruszenia umów zawartych ze spółką. W ocenie Rzecznika celem tego rodzaju postanowień może być wywołanie poczucia lęku i zagrożenia przed upublicznieniem informacji o posiadanym zadłużeniu, jak również zmuszenie do spełnienia określonych obowiązków w sposób przekraczający uprawnienia wierzyciela.
Niepokojące jest także zawarcie w umowie zapowiedzi o bezpośrednim kontakcie pracownika spółki z dłużnikiem jako formy działań windykacyjnych, obciążającej dłużnika dodatkową kwotą. Nachodzenie konsumenta w domu w celu windykacji należności jest uznawane za przykład tzw. czarnych praktyk i nie powinno stanowić dla wierzyciela podstawy do obciążania dłużnika kolejnymi opłatami.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zbadanie sprawy i poinformowanie o zajętym stanowisku.

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …