Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Instytut Ekspertyz Gospodarczych

Instytut Ekspertyz Gospodarczych

Niebawem powstanie Instytut Ekspertyz Gospodarczych zapowiada Andrzej Seremet. Prokurator Generalny Andrzej Seremet uczestniczył w zorganizowanej przez Business Centre Club, Krajową Izbę Gospodarczą i Polską Radę Biznesu debacie nt.: ?Państwo jest nadal wrogie przedsiębiorcy?? W trakcie spotkania jego uczestnicy rozmawiali m.in. na temat ewentualnych zmian przepisów, w szczególności penalizujących działanie na szkodę spółek handlowych, przyczyn długotrwałości postępowań przygotowawczych w sprawach gospodarczych, jakości ekspertyz biegłych powoływanych w sprawach gospodarczych, szkoleń dla prokuratorów w zakresie prawa gospodarczego.
Andrzej Seremet zadeklarował gotowość podjęcia dalszych rozmów w tym zakresie, przedstawił również pomysł stworzenie państwowego instytutu ekspertyz gospodarczych działającego na wzór instytutu ekspertyz sądowych w Krakowie. W ocenie Prokuratora Generalnego taka placówka mogłaby przygotowywać wysokiej jakości ekspertyzy gospodarcze. Pomysł zyskał szeroką akceptację uczestników debaty.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …