Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Komornik nie zapłaci miliona

Komornik nie zapłaci miliona

Sąd Apelacyjny w Poznaniu podzielił stanowisko sądu niższej instancji, który oddalił pozew przeciwko jednemu z poznańskich komorników. Żądano od niego prawie milion złotych odszkodowania za rzekomo niezgodne z prawem, zdaniem dłużnika, odzyskanie wierzytelności. Komornik tymczasen jedynie zrealizował Bankowy Tytuł Wykonawczy.
Sąd tym samym podzielił stanowisko pełnomocnika pozwanego, radcy prawnego Andrzeja Pieścika, który od samego początku wnosił o odrzucenie pozwu. Jak wynika z treści złożonej przez pełnomocnika pozwanego komornika radcy prawnego Andrzeja Pieścika żądania powoda winny być w całości oddalone przez sąd. Sąd Apelacyjny w Poznaniu potwierdzil, że komornik nie działał nielegalnie. Zarówno szkoda jak i fakt bezprawnego dzialania komornika nie zostały w żaden sposób wykazane.
Akta sprawy dowodzą, że w 1994 roku pani S. wraz z kilkoma innymi osobami wzięła w ówczesnym Banku Spółdzielczym w Stęszewie kredyt w wysokości 100.000 złotych. Ponieważ kredyt nie był przez dłużniczkę panią S. spłacany, bank wystawił Bankowy Tytuł Egzekucyjny a odebranie długu zlecił komornikowi JW. Egzekucja długu czyli odzyskanie wierzytelności banku polegało na sprzedaniu jednej z nieruchomości pani S. Już w toku egzekucji bank ten został wraz ze wszystkimi wierzytelnościami przejęty przez bank PKO BP.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Sąd Rejonowy w Poznaniu dla nabywców tej nieruchomości wydał decyzję o przysądzeniu prawa własności, a na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu ( (II C. 1839/99)., który oddalił zażalenie dłużniczki na przysądzenie, decyzja stała się prawomocna. Sprawa wydawałaby się już zakończona, gdyby nie kwestie hipoteki na nieruchomości. Celem zabezpieczenia wierzytelności Bank Spółdzielczy w Stęszewie dokonał stosownego zapisu na hipotece pani S. która wzięła kredyt. Na mocy kodeksu cywilnego w sytuacji gdy wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką – przejęcie wierzytelności jest skuteczne tylko wówczas, gdy ta wierzytelność zostanie przepisana na rzecz nabywcy hipoteki. Tymczasem sąd wieczystoksięgowy Sądu Rejonowego w Poznaniu oddalił wniosek Banku PKO BB o przepisanie na jego rzecz hipoteki.
Za „nielegalną” sprzedaż nieruchomości zażądano odszkodowania od komornika w wysokości 788.653 złotych. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jest już prawomocny.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …