Strona główna / Aktualności / Koroner potrzebny od zaraz

Koroner potrzebny od zaraz

Minister Zdrowia chciałby zmienić przepisy tak, jak podpowiada Rzecznik Praw Obywatelskich, wprowadzić rozwiązania umożliwiające m.in. funkcjonowanie ?koronera?. Dzięki temu nie tylko lekarz będzie mógł stwierdzić zgon w domu albo na ulicy. Rzecznik Praw Obywatelskich od lat apeluje o uregulowanie tej kwestii: To jeden z najbardziej zadziwiającychmankamentów w naszym systemie prawnym i organizacji państwa: mimo że śmierć zdarza się codziennie, wciąż nie mamy precyzyjnych przepisów i procedur dotyczących stwierdzania zgonu oraz pieczy nad zwłokami ? przypomina.
W biurze RPO prowadzona była np. bulwersująca sprawa mężczyzny, który został poszkodowany w wypadku drogowym i zabrany przez karetkę pogotowia. W drodze zmarł, więc załoga karetki zawróciła na miejsce wypadku i tam zostawiła zwłoki. Ratownik medyczny nie jest bowiem uprawniony do stwierdzania zgonu. Uprawnienie takie ma lekarz pogotowia ratunkowego ? zdarza się jednak, że do wypadków dysponenci pogotowia wysyłają samych ratowników medycznych.
Problem pojawia się również w przypadku rodzin, których bliscy zmarli np. w domu. Dyspozytor często odmawia przyjazdu lekarza pogotowia na wezwanie, aby stwierdzić zgon i wypisać niezbędne dokumenty. Lekarz rodzinny może być trudno dostępny (np. w weekendy), a rodzina nie może bez karty zgonu rozpocząć formalności związanych z organizacją pogrzebu.
Jednym z możliwych rozwiązań jest ustanowienie instytucji koronera, która łączy w sobie potrzebną w takich przypadkach wiedzę prawniczą i medyczną. Aby mógł działać, trzeba zmienić istniejące przepisy – zagadnienia dotyczące stwierdzania zgonu i wydawania karty zgonu są obecnie objęte przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, które nie uwzględniają m.in. aspektów wynikających ze zmian w systemie ochrony zdrowia.
Projekt odpowiedniej ustawy czeka ? jak zawiadamia Rzecznika Minister Zdrowia – na wpis do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów. Następnie niezwłocznie zostanie on udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …