Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Protesty środowisk sędziowskich

Protesty środowisk sędziowskich

Uchwała podjęta na zgromadzeniu Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 26.02.2018r.: 1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego wyraża podziękowanie sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemarowi Żurkowi za pełnioną od wielu lat służbę na stanowiskach rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie, a także członka,a zarazem rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Waldemar Żurek w sposób konsekwentny i zarazem profesjonalny bronił niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co – w czasie, kiedy władza wykonawcza i ustawodawcza, naruszając zasady wynikające z Konstytucji RP, podjęła szereg działań w celu podporządkowania wymiaru sprawiedliwości czynnikowi politycznemu – było działaniem wyjątkowo trudnym i wymagającym odwagi.
Cytując Kapitułę Nagrody Złote Paragrafy przyznanej sędziemu Waldemarowi Żurkowi w 2016 roku był on ?zawsze tam, gdzie trzeba bronić podwalin demokratycznego państwa prawnego?. Pełna poświęcenia i zaangażowania postawa sędziego Waldemara Żurka sprawiła, że stał się ?twarzą polskiego sądownictwa?, zasługując na wyrazy najwyższego szacunku i uznania.
2.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego zwraca uwagę na fakt, że wobec sędziego Waldemara Żurka podporządkowane czynnikowi politycznemu organy ścigania od około 2 lat, a w ostatnim czasie również nowopowołany Prezes sądu podjęły działania o charakterze represyjnym przejawiające się m.in. w: – pięciokrotnym przesłuchiwaniu przez prokuraturę i Centralne Biuro Antykorupcyjne w trakcie bezpodstawnego, a trwającego już faktycznie blisko półtora roku, postępowania dotyczącego kontroli oświadczenia majątkowego, przy czym wbrew przepisom postępowanie to przez 6 miesięcy toczyło się bez jego formalnego wszczęcia i poinformowania go o tym fakcie, – bezprawnym wtargnięciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do strefy zamkniętej siedziby konstytucyjnego organu RP, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, w celu doręczenia wezwania, które można było również doręczyć za pośrednictwem poczty, – mającym charakter nękania przesłuchaniu ponad 70-letnich rodziców sędziego Waldemara Żurka, – bezpodstawnym nachodzeniu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego niektórych sąsiadów sędziego Waldemara Żurka, czy osoby która rozlicza mu podatki, – skierowanej przeciwko sędziemu Waldemarowi Żurkowi kampanii oszczerczych pomówień w mediach publicznych, której następstwem jest skierowana wobec niego fala wystąpień o charakterze mowy nienawiści w postaci licznych połączeń telefonicznych i SMS-owych, w tym również zawierających groźby, – nieuzasadnionej kontroli sytuacji majątkowej będącej obecnie w szóstym miesiącu ciąży żony sędziego Waldemara Żurka, – kontroli spraw prowadzonych przez sędziego Waldemara Żurka zarządzonej przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie anonimowego doniesienia, – mającym charakter szykany odwołaniu sędziego Waldemara Żurka, z funkcji rzecznika prasowego sądu, pomimo braku wymaganej opinii Kolegium sądu, a następnie szykanowanie jednej z osób, które sprzeciwiły się tego rodzaju procederowi ? Sędzi Ewy Ługowskiej, która została odwołana z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce, – próbach nakłaniania osób współpracujących z sędzią Waldemarem Żurkiem do składania negatywnych opinii na temat jego pracy. Z całością uchwały mozna zapoznać się na stronie SSP IUSTITIA
***
Uchwała nr 4 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża jednoznaczny brak akceptacji dla kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, w tym w szczególności dla kandydujących Sędziów z sądów okręgu warszawskiego, tj. Dariusza Drajewicza, Jędrzeja Kondka i Macieja Mitery. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje także do wszystkich sędziów, którzy złożyli podpisy pod kandydaturami sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa o ujawnienie swojej tożsamości. Zasada jawności i transparentności życia publicznego nakłada wymóg udostępnienia obywatelom informacji związanych z całym procesem wyborczym. Ukrywanie faktu deklaracji poparcia dla kandydatów do KRS, może rodzić niepotrzebne spekulacje, iż sędziowie składający podpisy uchylają się od odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje, co przynosi ujmę całemu środowisku sędziowskiemu. Apelujemy także do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa ? Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie: Dariusza Drajewicza, Jędrzeja Kondka i Macieja Mitery o poinformowanie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o imiennych listach udzielonego im poparcia.
***
Uchwała nr 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża swój sprzeciw wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przed upływem ich kadencji. Przerywanie przez Ministra Sprawiedliwości kadencji prezesów i wiceprezesów sądów na podstawie dowolnych przesłanek, bez udziału organów samorządu sędziowskiego jest działaniem wpływającym na niezależność sądów, prowadzącym do sprzecznego z Konstytucją pełnego podporządkowania sądów władzy wykonawczej. Zgromadzenie przypomina, że Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie wypowiedział się w dotychczasowym orzecznictwie, że w celu utrzymania zasady podziału i równowagi władz, niezbędne jest wyposażenie organów przedstawicielskich środowiska sędziowskiego w prawo udziału w procesie obsady stanowisk w sądach powszechnych. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie krytycznie ocenia powoływanie nowych prezesów i wiceprezesów bez jakiekolwiek współudziału samorządu sędziów. *** Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie ? wnioski wynikające z opinii Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie opiniuje informację roczną Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017 stwierdzając, że wyniki statystyczne osiągnięte przez sądy okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie są efektem wytężonej pracy wszystkich sędziów, w tym prezesów i wiceprezesów tych sądów odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w okresie od września 2017 r. do lutego 2018 r. W ocenie Zgromadzenia na czas trwania postępowań sądowych i funkcjonowanie sądów negatywnie wpływa blokowanie przez Ministra Sprawiedliwości procedury obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, zwiększanie liczby sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości i brak dostatecznej liczby asystentów, referendarzy sądowych i urzędników. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, działając w interesie Obywateli, wzywa Ministra Sprawiedliwości do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do uzupełnienia obsady kadrowej sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …