Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Manipulacja na sali sądowej

Manipulacja na sali sądowej

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: PRZECIWDZIAŁANIE MANIPULACJI NA SALI SĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE POSTĘPOWANIA KARNEGO termin: 9 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00 wykładowca: dr Sebastian Ładoś – sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Kierownik Sekcji Postępowania Przygotowawczego.W programie szkolenia: 1. Przykłady manipulacji w sytuacjach życia codziennego, reklamie oraz polityce. Krótka prezentacja wybranych technik manipulacji. 2. Miejsce manipulacji w nauce psychologii. Charakterystyka w kontekście poszczególnych kierunków i szkół psychologicznych. Klasyfikacja technik manipulacji. 3. Manipulacja a wybrane naczelne zasady procesu karnego (m.in. zasada prawa do obrony, domniemania niewinności, kontradyktoryjności, jawności zewnętrznej i wewnętrznej, legalizmu i oportunizmu procesowego). 4. Manipulacja a zasady etyki związanej z wykonywaniem zawodu. Granice prawa do obrony a zjawisko nadużycia prawa. Prezentacja wybranych teorii z zakresu dogmatyki procesu karnego. 5. Nadużycie prawa z łączności spraw karnych. Wniosek dowodowy jako środek przewlekania postępowania. 6. Wniosek o wyłączenie sędziego na zasadzie iudex suspectus. Wybrane przypadki argumentacji opartej o manipulację. 7. Manipulacja a tryby konsensualne. Dopuszczalność i granice negocjowania stanowisk procesowych w trybie art. 335 § 1 k.p.k. i art. 387 § 1 k.p.k. 8. Techniki manipulacji a zasada nemo se ipsum accusare tenetur. Przeciwdziałanie manipulacji procesowej w orzecznictwie SN i TK. 9. Manipulacja a zarzuty odwoławcze i granice zaskarżenia. Wybrane zagadnienia związane z zakazem reformationis in peius. 10. Techniki manipulacji w kontekście przesłuchania. Dopuszczalność podstępu w procesie karnym. 11. Podsumowanie i dyskusja.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156738__PZTA_0D.html . ________________________________________________________________

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …