Strona główna / Aktualności / Milion spraw w e-sądzie

Milion spraw w e-sądzie

W ubiegłym tygodniu do e – sądu wpłynęła milionowa sprawa ? poinformował minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. ? W sumie obecnie jest tam około 1,6 miliona spraw. Z tego załatwionych już ponad 1,3 miliona! Od 1 stycznia 2010 r., czyli od dnia uruchomienia lubelskiego e-sądu do dzisiaj wpłynęło tam dokładnie 1 690 759 spraw.
Obsada e-sądu (XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie ? rozpatruje sprawy z całego kraju) to aktualnie 68 urzędników, w tym 6 pracowników delegowanych z innych wydziałów, dwóch asystentów sędziego, trzech sędziów, 38 referendarzy sądowych na miejscu oraz 60 referendarzy sądowych o rzekających z ośrodków migracyjnych.
Celem wprowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości elektronizacji postępowania upominawczego było uproszenie i przyspieszenie procesu uzyskania tytułu wykonawczego w stosunkowo nieskomplikowanych sprawach. Do czasu uruchomienia e-sądu główną bolączką stron dochodzących swoich należności był długi czas, który upływał od momentu wniesienia pozwu do skierowania tytułu na drogę postępowania egzekucyjnego. Jednym z priorytetów wprowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego było także odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Główne cele powstania e-sądu to: uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego
Źródło: MinisterstwoSprawiedliwości

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …

Strona główna / Aktualności / Milion spraw w e-sądzie

Milion spraw w e-sądzie

Dokładnie 1.029.698 spraw wpłynęło do środy 6 kwietnia do e-sądu. Od 16 czerwca 2010 r., czyli od dnia uruchomienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości możliwości przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet, do dzisiaj z możliwości tej skorzystało 14 milionów osób.
– Dzięki e-sądowi nastąpiło odciążenie innych sądów od rozpoznawania spraw w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. W 2010 r., czyli w pierwszym roku działania tego rozwiązania, w 251 sądach rejonowych (z 320 wszystkich sądów rejonowych) odnotowano zmniejszenie wpływu spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym i nakazowym. W przypadku 154 sądów spadek liczby tych spraw był bardzo wyraźny ? wynosił od 10% do 30% w stosunku do ich liczby w 2009 r., a w 37 sądach był bardzo znaczący, ponieważ przekraczał 30% – poinformował minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Minister Krzysztof Kwiatkowski poinformował także o kolejnych, podejmowanych przez resort działaniach dotyczących informatyzacji postępowania cywilnego.
– Planujemy wprowadzić tzw. elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny, który zastąpi tradycyjny bankowy tytuł egzekucyjny i w ślad za tym zinformatyzujemy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Ma to na celu m.in. przyspieszenie postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, uproszczenie procedur, a także ograniczenie kosztów postępowania ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. Poinformował on także o działaniach resortu dotyczących wprowadzenia dodatkowych instrumentów procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd), co ma doprowadzić do jeszcze większego odciążenia pozostałych sądów od rozpatrywania sprawa w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. Pracujemy nad umożliwieniem wierzycielowi wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną w innych przypadkach, niż te, w których wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a także umożliwienie składania wierzycielowi drogą elektroniczną innych pism i wniosków, niż wniosek o wszczęcie egzekucji.
Inne działania podejmowane w tym zakresie przez Ministerstwo Sprawiedliwości to m.in.:
– zinformatyzowanie procedury zajęcia rachunku bankowego przez komornika;
– wprowadzenie instytucji elektronicznej licytacji nieruchomości;
– ustanowienie na potrzeby postępowania sądowego publicznych baz danych zawodowych pełnomocników;
– wprowadzenie tzw. posiedzenia jawnego na odległość;
– umożliwienie stosowania komunikacji elektronicznej w europejskim postępowaniu nakazowym;
– wprowadzenie rozwiązań z zakresu informatyzacji postępowania sądowego w międzynarodowym prawie postępowania cywilnego.
Docelowo informatyzacja postępowania cywilnego powinna objąć wszystkie tryby i rodzaje postępowań cywilnych.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …