Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Minister Gowin złamał prawo

Minister Gowin złamał prawo

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w pełnym składzie w dniu 28 stycznia br. zagadnienia prawnego dotyczącego możliwości zastępstwa Ministra Sprawiedliwości przez sekretarza lub podsekretarza stanu w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe podjął uchwałę: W wydaniu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe na podstawie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości nie może być zastąpiony przez sekretarza ani podsekretarza stanu. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od chwili jej podjęcia. Powyższa uchwała podjęta została w wyniku wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2013 r., wnoszącego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które pojawiło się na tle rozbieżności w wykładni przepisów regulujących uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe w wyniku zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji sądownictwa lub zniesienia danego sądu lub wydziału zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sądu. Uuchwała pełnego składu Sądu Najwyższego podjęta została przy 10 zdaniach odrębnych.Uzasadnienia uchwały dotychczas nie opublikowanoa.
Według ekspertów dotychczas podpisane decyzje pozostają w mocy, co oznacza, że sędziowie przeniesieni w wyniku reorganizacji sądów rejonowych sprzed roku (tzw. reforma Gowina) mogli orzekać. I wydane przez nich wyroki nie będą uchylane. Po decyzji byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, z mapy zniknęło 79 sądów rejonowych. Zastąpiły je oddziały zamiejscowe sąsiednich placówek. Sędziowie dostali decyzję o przeniesieniu do tych wydziałów. Podpisał je wiceminister sprawiedliwości, a nie minister. Część przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości nie uważała tego podpisu za wiążący. Wstrzymali się więc od orzekania w sprawach, które miałyby później zostać unieważnione – oświadczył Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.
Obecny minister sprfawiewdliwości Marek Biernacki oświadczył, że gdyby Sąd Najwyższy potwierdził, iż jego poprzednik złamał prawo poda się do dymisji. Czy dotrzyma słowa? Chyba nie. J.Gowinowi wytknięto co prawda naruszenie prawa, ale wydane w wynku pogwałcenia procedury sądowej wyroki, zostaly utrzymane w mocy, a oto tylko chodziło.

Sprawdź także

PiS ratuje kucharkę

Aby przeciąć spór w Trybunale Konstytucyjnym, PiS zdecydował się na opcję atomową – zmianę ustawy …