Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / NeoKRS z aktem oskarżenia?

NeoKRS z aktem oskarżenia?

SSP „Iustitia” zawiadomiło Prokuratora Generalnego o popełnieniu przestępstw przez osoby kandydujące do neo-KRS

Sędziowie powinni być ludźmi odważnymi i z zasadami. Tylko tacy mogą bronić obywateli przed nadużyciami. Sędziowie, którzy w czasie próby nie zdali egzaminu i stanęli po stronie zła, powinni za to odpowiedzieć” (prezes SSP „Iustitia” Krystian Markiewicz)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” złożyło do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Adama Bodnara zawiadomienie, w którym wskazuje popełnienie przez osoby kandydujące do tzw. neo-Krajowej Rady Sądownictwa przestępstw i złamanie zasad etyki.

Kończąc swoje doniesienie jego autorzy piszą:

Z uwagi na złożony charakter sprawy, tożsamość argumentacji w odniesieniu do wszystkich osób, których dotyczy zawiadomienie, fakt, iż w wielu okręgach funkcje zastępców rzecznika dyscyplinarnego pełnią osoby powołane przy udziale neo-krs, zaś funkcje głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów i jego zastępców pełnią neosędziowie, osławieni Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota, z obawy o to, że zawiadomienie właściwych miejscowo i rzeczowo zastępców rzecznika dyscyplinarnego może okazać się niewystarczające do spowodowania skutecznego wszczęcia postępowania zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego o podjęcie stosownych działań, które zagwarantują wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy w sposób rzetelny i sprawiedliwy, zarówno w jej aspekcie dyscyplinarnym, jak i karnym.

Treść zawiadomienia o przestępstwie na stronie SSP Iustitia

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …