Strona główna / Aktualności / Nie wybrano prezesów dwóch Izb SN

Nie wybrano prezesów dwóch Izb SN

Uchwały Zgromadzeń Sędziów Izby Karnej SN oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. W środę 26 września odbyły się Zgromadzenia Sędziów Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, na których sędziowie mieli dokonać wyboru kandydatów na stanowiska Prezesów kierujących pracami tych izb. Sędziowie Sądu Najwyższegozebrani na Zgromadzeniach, podjęli uchwały, w których uznali za bezprzedmiotowe zwołanie Zgromadzeń w celu wyboru kandydatów na stanowiska Prezesów Izb, ponieważ stanowiska Prezesów tych Izb pozostają obsadzone. Do wyboru kandydatów nie doszło. Sąd Najwyższy nie wybierze nowych kandydatów na prezesów 2 Izb. Twierdzi, że stanowiska są obsadzone Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Izba Karna mają prezesów – uznali sędziowie Sądu Najwyższego. W związku z tym nie zamierzają obsadzać tych miejsc. Sędziowie Sądu Najwyższego mieli dziś wybrać kandydatów na nowych prezesów Izby Karnej i Izby Pracy. Ale uznali, że zwoływanie zgromadzenń w tej sprawie jest „bezprzedmiotowe”, bo te stanowiska są już obsadzone. Tak głosi podjęta przez nich uchwała. Prezydent Andrzej Duda powołał 10 sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego REKLAMA Do wyboru nowych prezesów sędziowie zostali zobowiązani ustawą o SN. Od chwili przejścia w stan spoczynku dotychczasowego prezesa mają na to dwa tygodnie. Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotychczas kierował sędzia Józef Iwulski, a Izbą Karną ? Stanisław Zabłocki. Obaj nie otrzymali od prezydenta zgody na orzekanie po ukończeniu 65. roku życia. Zarówno Iwulski, jak i Zabłocki wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że odesłanie ich w stan spoczynku następuje „wbrew prawu i wbrew woli”

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …