Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Niepokój europejskich sędziów

Niepokój europejskich sędziów

Deklaracja Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Państw Członkowskich UE 13 lipca 2018 r. Przedstawiamy stanowisko Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, zawarte w Deklaracji z dnia 11 lipca 2018 r., w której: ?Sieć wyraża poważne zaniepokojenie związane z wejściem w życie nowej ustawy, która obniża wiek przejścia sędziów w stan spoczynku

do 65 lat ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z nową ustawą prezydent RP może mianować osobę pełniącą obowiązki pierwszego prezesa, pomimo, że kadencja obecnego pierwszego prezesa jeszcze nie wygasła”. 11 lipca 2018 Deklaracja Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w Polsce Sieć stwierdza, że od jej deklaracji wydanej 24 kwietnia 2017 roku sytuacja Sądu Najwyższego RP uległa pogorszeniu.
Sieć wyraża poważne zaniepokojenie związane z wejściem w życie nowej ustawy, która obniża wiek przejścia sędziów w stan spoczynku do 65 lat ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z nową ustawą prezydent RP może mianować osobę pełniącą obowiązki pierwszego prezesa, pomimo , że kadencja obecnego pierwszego prezesa jeszcze nie wygasła. Złożona sytuacja nadal rodzi pytania o niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce i jej skutki dla prawidłowego funkcjonowania Unii Europejskiej z punktu widzenia wzajemnego zaufania i praworządności.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Niepokój europejskich sędziów

Niepokój europejskich sędziów

Polska może zostać wykluczona z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Delegacja europejskich sędziów przebywa z wizytą w Polsce. Są zaniepokojeni i przyjechali z listą pytań.Czwartkowe spotkanie trwało ponad dwie godziny. Z jednej strony nowa Krajowa Rada Sądownictwa, z drugiej – przedstawiciele Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

– Było znakomite, było owocne, wymieniliśmy poglądy, odpowiadaliśmy na pytania – skomentował Wiesław Johann, wiceprzewodniczący KRS.- Zapewniam pana, że jest wspaniała atmosfera i pełne zrozumienie – stwierdził Maciej Mitera z KRS. – Polskie sądownictwo spełnia standardy europejskie – dodał.- Nie ma żadnego powodu dla usuwania Polski. Oni chcą nas karać za reformy – oceniła Krystyna Pawłowicz Kiedy sędzia Johann to mówił, to w rękach trzymał dokument z pytaniami od swoich europejskich kolegów. Czy KRS liczy się z możliwością usunięcia z organizacji?
„Standardy europejskie są spełniane” W punkcie czwartym agendy spotkania czytamy o zasadniczym wymogu europejskiego stowarzyszenia, że co najmniej połowa rady sądownictwa powinna składać się z sędziów wybranych przez społeczność sędziowską. Tymczasem członków-sędziów do polskiego KRS-u w całości wybrał Sejm. Prawnicy i opozycja wielokrotnie mówili, że taki wybór łamie europejskie zasady i polską konstytucję.- Standardy europejskie spełniane są lepiej, niż w niektórych europejskich krajach – stwierdził Stanisław Piotrowicz. To nie była zwykła delegacja. Do Polski przyjechał sam przewodniczący tej europejskiej instytucji. Czy polski KRS przestanie być jej członkiem?- Jest taka możliwość. Nie mówię, że tak się stanie na pewno, bo to zależy od naszych członków, ale jesteśmy tu w tej sprawie – tłumaczy prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk.
iuż w oświadczeniu z początku czerwca europejscy sędziowie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa napisali o rosnącym zaniepokojeniu sytuacją w Polsce. Z dokumentu wynika, że będzie rozważane, czy KRS pozostanie członkiem tej europejskiej struktury.- Właśnie w ten sposób PiS wyprowadza Polskę z obszaru funkcjonowania państw demokratycznych – skomentowała całą sytuację Kamila Gasiuk-Pihowicz.KRS tymczasem zajęła się związkami partnerskimi. Wydała tu negatywną opinię, bo zdaniem członków Rady ustawodawca jest związany nakazem preferencyjnego traktowania heteroseksualnego małżeństwa. – Dla mnie usankcjonowanie związków partnerskich jest nie do przyjęcia – stwierdził Wiesław Johann.Autorzy ustawy o związkach partnerskich, czyli posłowie Nowoczesnej, nie kryją oburzenia. – Ma się wrażenie, że to jest kościelna rada sądownictwa – mówiła Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.Przedstawiciele europejskiego sądownictwa spotkali się także z rzecznikiem praw obywatelskich i przedstawicielem sędziów krakowskich, którzy protestują wobec zmian w sądownictwie. Spotkali się też z sędziami Sądu Najwyższego, w tym z prezes Małgorzatą Gersdorf, która już trzeciego lipca ma być usunięta ze stanowiska. To, jak napisała w oświadczeniu, „w sposób oczywisty narusza zasadę nieusuwalności sędziów”.W czwartek do dymisji podał się rzecznik Sądu Najwyższego – sędzia Michał Laskowski – nie chce reprezentować sądu po zmianach.
Źródo- Było znakomite, było owocne, wymieniliśmy poglądy, odpowiadaliśmy na pytania – skomentował Wiesław Johann, wiceprzewodniczący KRS.- Zapewniam pana, że jest wspaniała atmosfera i pełne zrozumienie – stwierdził Maciej Mitera z KRS. – Polskie sądownictwo spełnia standardy europejskie – dodał.- Nie ma żadnego powodu dla usuwania Polski. Oni chcą nas karać za reformy – oceniła Krystyna Pawłowicz.Kiedy sędzia Johann to mówił, to w rękach trzymał dokument z pytaniami od swoich europejskich kolegów. Czy KRS liczy się z możliwością usunięcia z organizacji? (http://www.tvn24.pl) „Standardy europejskie są spełniane”W punkcie czwartym agendy spotkania czytamy o zasadniczym wymogu europejskiego stowarzyszenia, że co najmniej połowa rady sądownictwa powinna składać się z sędziów wybranych przez społeczność sędziowską. Tymczasem członków-sędziów do polskiego KRS-u w całości wybrał Sejm. Prawnicy i opozycja wielokrotnie mówili, że taki wybór łamie europejskie zasady i polską konstytucję.- Standardy europejskie spełniane są lepiej, niż w niektórych europejskich krajach – stwierdził Stanisław Piotrowicz.To nie była zwykła delegacja. Do Polski przyjechał sam przewodniczący tej europejskiej instytucji. Czy polski KRS przestanie być jej członkiem?- Jest taka możliwość. Nie mówię, że tak się stanie na pewno, bo to zależy od naszych członków, ale jesteśmy tu w tej sprawie – tłumaczy prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Kees Sterk.
Już w oświadczeniu z początku czerwca europejscy sędziowie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa napisali o rosnącym zaniepokojeniu sytuacją w Polsce. Z dokumentu wynika, że będzie rozważane, czy KRS pozostanie członkiem tej europejskiej struktur y.- Właśnie w ten sposób PiS wyprowadza Polskę z obszaru funkcjonowania państw demokratycznych – skomentowała całą sytuację Kamila Gasiuk-Pihowicz.
KRS tymczasem zajęła się związkami partnerskimi. Wydała tu negatywną opinię, bo zdaniem członków Rady ustawodawca jest związany nakazem preferencyjnego traktowania heteroseksualnego małżeństwa. – Dla mnie usankcjonowanie związków partnerskich jest nie do przyjęcia – stwierdził Wiesław Johann.Autorzy ustawy o związkach partnerskich, czyli posłowie Nowoczesnej, nie kryją oburzenia. – Ma się wrażenie, że to jest kościelna rada sądownictwa – mówiła Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Przedstawiciele europejskiego sądownictwa spotkali się także z rzecznikiem praw obywatelskich i przedstawicielem sędziów krakowskich, którzy protestują wobec zmian w sądownictwie. Spotkali się też z sędziami Sądu Najwyższego, w tym z prezes Małgorzatą Gersdorf, która już trzeciego lipca ma być usunięta ze stanowiska. To, jak napisała w oświadczeniu, „w sposób oczywisty narusza zasadę nieusuwalności sędziów”.W czwartek do dymisji podał się rzecznik Sądu Najwyższego – sędzia Michał Laskowski – nie chce reprezentować sądu po zmianach, piszemy o tym poniżej.
Źródło: http://www.tvn24.pl

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …