Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Notariusz podejrzany o oszustwo

Notariusz podejrzany o oszustwo

19 osób zostało oszukanych przez zorganizowaną szajkę, w tym notariusza. Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prowadzi postępowanie w sprawie doprowadzenia właścicieli nieruchomości, gruntów rolnych i innych w Poznaniu i okolicach, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do faktycznej treści zawieranych umów pożyczek gotówkowych pod zastaw nieruchomości i doprowadzenia w ten sposób do przejęcia nieruchomości przez nieuprawnione osoby.
Ustalono, że w latach 2004 – 2010 działała grupa osób, która początkowo udzielała pożyczek pod szyldem lombardu „Manolo”, a później wyszukiwała klientów za pośrednictwem ogłoszeń publikowanych w prasie lokalnej. W ogłoszeniach podawano jedynie telefon kontaktowy , a spotkania z klientami obywały się na stacjach benzynowych, w lokalach, w innych miejscach publicznych. Pożyczki wynosiły od 10.000 do 100.000 zł, formą zabezpieczenia pożyczki był zastaw na nieruchomości. Przed wizytą u notariusza pokrzywdzeni otrzymywali pieniądze w całości lub tylko w części. Na powyższą okoliczność w większości przypadków nie sporządzano żadnej umowy lub pisano umowę „na kolanie”. Wówczas informowano pokrzywdzonych, że faktyczna treść aktu notarialnego będzie dotyczyła przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości lub umowy sprzedaży pod warunkiem, tłumacząc to względami podatkowymi lub nie informowano o rzeczywistej treści aktu notarialnego. Akty notarialne zawierały z kolei pełnomocnictwo do zawierania w imieniu pokrzywdzonych kolejnych umów rozporządzających nieruchomością. Po podpisaniu aktów notarialnych podejrzani dezinformowali pokrzywdzonych, unikali kontaktu, nie przyjmowali spłat, a tymczasem dysponując pełnomocnictwami zbywali nieruchomości.
Zatrzymano 6 osób Marka P., Pawła P., Henryka B., Wojciecha C., Sławomira K. i Jarosława W. podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie wyżej opisanych oszustw, przy czym zarzuty dotyczą mienia znacznej wartości. Wśród osób podejrzanych jest notariusz. Wobec Marka P. i Pawła P. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W toku postępowania ustalono 19 pokrzywdzonych.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …