Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Obóz Auschwitz to dzieło hitlerowców

Obóz Auschwitz to dzieło hitlerowców

W związku z apelem dyrektorów muzeów na terenie byłych niemieckich obozów skierowanym m.in. do Prokuratora Generalnego, Prokuratura Generalna oświadcza, że określenie ?polskie obozy zagłady? jest skandaliczne, niedopuszczalne i zawsze powinno spotykać się z potępiającą reakcją. Zadaniem prokuratury w takich sytuacjach jest dokonanie prawnokarnej…….oceny tejże wypowiedzi, szczególnie z uwzględnieniem całokształtu okoliczności jej towarzyszących, w tym motywacji i zamiaru wypowiadającego te słowa. Prokuratura ocenia więc, czy dana wypowiedź została sformułowana celowo, świadomie i z zamiarem znieważenia, czy też wynika np. z ignorancji wobec historycznych faktów, jest efektem niewiedzy, bądź słownym lapsusem. Należy przy tym podkreślić, że zawsze słowa takie powinny zostać uznane za niedopuszczalne. Zgodnie z prawem – nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, niejako ?automatycznie? mamy do czynienia z przestępstwem. W tej konkretnej sprawie, Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, ustaliła że autor sformułowania ?polskie obozy zagłady? nie działał z zamiarem znieważenia Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje na to również treść całego artykułu, niemającego charakteru znieważającego. Niemiecka gazeta za użyte sformułowanie wyraźnie przeprosiła, sprostowała je i wytłumaczyła pomyłką.
W tej sytuacji, prokuratura uznała, że dziennikarz nie popełnił przestępstwa, chociaż wyraźnie zaznaczyła w uzasadnieniu decyzji, że takie wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. Prokuratura Generalna, po zapoznaniu się z decyzją Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów stwierdziła, że jest ona prawidłowa i wydana z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Prokuratura Generalna pragnie również przypomnieć, że od kilku lat monitoruje wszystkie postępowania dotyczące szeroko pojętej ?mowy nienawiści?. W związku z tym zjawiskiem podejmujemy liczne działania mające na celu skuteczną walkę z tego rodzaju przestępczością. Organizujemy konferencje, warsztaty i szkolenia, również we współpracy z organizacjami statutowo zajmującymi się zwalczaniem wszelkich przejawów ksenofobii i rasizmu. W takich sytuacjach prokuratura podejmuje także działania pozakarne, czego przykładem jest przystąpienie Prokuratora Okręgowego w Warszawie do postępowania cywilnego prowadzonego z powództwa polskiego obywatela przeciwko niemieckiemu tygodnikowi Die Welt, w związku z opublikowaniem przez tę gazetę sformułowania ?Polski obóz koncentracyjny Majdanek?. Również prokurator generalny Andrzej Seremet wielokrotnie w publicznych wypowiedziach potępiał wszelkie przejawy tzw. ?mowy nienawiści?.
Mateusz Martyniuk Rzecznik Prasowy

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …