Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Obóz Auschwitz to dzieło hitlerowców

Obóz Auschwitz to dzieło hitlerowców

W związku z apelem dyrektorów muzeów na terenie byłych niemieckich obozów skierowanym m.in. do Prokuratora Generalnego, Prokuratura Generalna oświadcza, że określenie ?polskie obozy zagłady? jest skandaliczne, niedopuszczalne i zawsze powinno spotykać się z potępiającą reakcją. Zadaniem prokuratury w takich sytuacjach jest dokonanie prawnokarnej…….oceny tejże wypowiedzi, szczególnie z uwzględnieniem całokształtu okoliczności jej towarzyszących, w tym motywacji i zamiaru wypowiadającego te słowa. Prokuratura ocenia więc, czy dana wypowiedź została sformułowana celowo, świadomie i z zamiarem znieważenia, czy też wynika np. z ignorancji wobec historycznych faktów, jest efektem niewiedzy, bądź słownym lapsusem. Należy przy tym podkreślić, że zawsze słowa takie powinny zostać uznane za niedopuszczalne. Zgodnie z prawem – nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, niejako ?automatycznie? mamy do czynienia z przestępstwem. W tej konkretnej sprawie, Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, ustaliła że autor sformułowania ?polskie obozy zagłady? nie działał z zamiarem znieważenia Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje na to również treść całego artykułu, niemającego charakteru znieważającego. Niemiecka gazeta za użyte sformułowanie wyraźnie przeprosiła, sprostowała je i wytłumaczyła pomyłką.
W tej sytuacji, prokuratura uznała, że dziennikarz nie popełnił przestępstwa, chociaż wyraźnie zaznaczyła w uzasadnieniu decyzji, że takie wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. Prokuratura Generalna, po zapoznaniu się z decyzją Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów stwierdziła, że jest ona prawidłowa i wydana z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Prokuratura Generalna pragnie również przypomnieć, że od kilku lat monitoruje wszystkie postępowania dotyczące szeroko pojętej ?mowy nienawiści?. W związku z tym zjawiskiem podejmujemy liczne działania mające na celu skuteczną walkę z tego rodzaju przestępczością. Organizujemy konferencje, warsztaty i szkolenia, również we współpracy z organizacjami statutowo zajmującymi się zwalczaniem wszelkich przejawów ksenofobii i rasizmu. W takich sytuacjach prokuratura podejmuje także działania pozakarne, czego przykładem jest przystąpienie Prokuratora Okręgowego w Warszawie do postępowania cywilnego prowadzonego z powództwa polskiego obywatela przeciwko niemieckiemu tygodnikowi Die Welt, w związku z opublikowaniem przez tę gazetę sformułowania ?Polski obóz koncentracyjny Majdanek?. Również prokurator generalny Andrzej Seremet wielokrotnie w publicznych wypowiedziach potępiał wszelkie przejawy tzw. ?mowy nienawiści?.
Mateusz Martyniuk Rzecznik Prasowy

Sprawdź także

Hołd generałów dla RPO

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. …