Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o II licytacji nieruchomości w Chludowie

Obwieszczenie o II licytacji nieruchomości w Chludowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki – kancelaria komornicza: Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 23 listopada 2011r. o godz. 10 w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto, ul. Młyńska 1a w sali nr 333 odbędzie się: DRUGA LICYTACJA nieruchomości zabudowanej położonej w:
62-001 Chludowo, ul. Obornicka 9 – gm. Suchy Las Księga wieczysta: PO1P/00096495/9 -Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość gruntowa ogrodzona – działka nr 390/3 o powierzchni 1.000m2, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 89,60m2 oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny składa się z salonu z wyjściem na taras, kuchni, 2 pokoi, łazienki z WC, przedpokoju oraz kotłowni. Na dzień oszacowania tj. 25.03.2011r. budynek był w trakcie realizacji – stopień zaawansowania prac 85%.

Cena wywołania: 251.000,00zł Suma oszacowania: 376.500,00zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 37.650,00zł
najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem licytacji na rachunek bankowy kancelarii komorniczej: KOMORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW GŁOWACKI PKO BP S.A. I/O w Poznaniu nr 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607 podając sygn. sprawy KM 1944/10 (tytułem rękojmi) lub od godz. 9:45 (przed wywołaniem licytacji) w sali Sądu Rejonowego, wskazanej jak na wstępie.

Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc). W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto, ul. Młyńska 1a, (akta dołączone do sprawy II Co 9005/10/2/N), w godzinach urzędowania sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.KOMORNIKPOZNAN.COM.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Komornik Sądowy Zbigniew Głowacki

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …