Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Obywatelski Sędzia Roku 2016

Obywatelski Sędzia Roku 2016

Tytułem tym zostanie uhonorowany sędzia, który w sposób szczególny wyróżnił się działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Fundacja chce nagrodzić przedstawiciela trzeciej władzy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie tylko wzorowo wykonywał swoje obowiązki, ale przede wszystkim robił to w sposób budzący
zaufanie i szacunek do zwykłego obywatela odwiedzającego sąd. Nie mniej istotne będzie również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli. Laureata plebiscytu poznamy 27 września podczas dorocznej konferencji podsumowującej cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów.
Wyboru zwycięzcy dokona kapituła złożona z przedstawicieli Court Watch Polska, innych organizacji społecznych, organizacji reprezentujących sędziów oraz publicystów i dziennikarzy zajmujących się tematyką sądowniczą.
Zgłoszenia, wraz z krótkim uzasadnieniem, można przesyłać na adres:Zgłoszenia przyjmowane są do 15.08.2016. Nad konkursem patronaty objęły: „Rzeczpospolita”, „ngo.pl”, „lex.pl” oraz „Pokój Adwokacki”.
Link do opisu konkursu można znaleźć poniżej: https://courtwatch.pl/blog/2016/07/13/zglaszajcie-kandydatow-na-obywatelskiego-sedziego-roku-2016/
Źródło: https://courtwatch.pl za HFPC.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …