Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na członka Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na członka Europejskiego Komitetudo spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu z ramienia Polski Biorąc pod uwagę postanowienia Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (Dz. U. z 1995, nr 46, poz. 238) oraz Rezolucji 1540 (2007) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Minister Sprawiedliwości zdecydował o powołaniu Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej: CPT) z ramienia Polski. Minister Sprawiedliwości zaprasza do zgłaszania się na: członka Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu z ramienia Polski Kandydat na członka powinien spełniać następujące wymagania: być przedstawicielem organizacji pozarządowej, której statutowe cele są związane z przedmiotem mandatu CPT lub być reprezentantem środowiska akademickiego, którego działalność naukowa jest związana z przedmiotem mandatem CPT; dodatkowym atutem będzie doświadczenie w bezpośredniej współpracy z CPT. Osoby spełniające powyższe wymagania oraz zainteresowane udziałem w pracach Zespołu proszone są o przesyłanie swoich zgłoszeń wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów do Sekretariatu Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 19, 00-950 Warszawa) w terminie do dnia 12 grudnia 2014 roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa). Na kopercie należy umieścić dopisek: DOTYCZY CPT. Minister Sprawiedliwości spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze dwóch członków Zespołu. W skład Zespołu wejdą również przedstawiciele Rządu. Wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydatur udziela Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, tel. + 48 22 23 90 870.

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …