ORA w Poznaniu ma władze

Ukonstytuowała się Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu. Jak już informowaliśmy zebranie wielkopolskiej izby adwokackiej funkcję dziekana powierzyło adwokatowi Andrzejowi Reicheltowi.

Na swym pierwszym posiedzeniu ORA wybrała samorzadowe władze: wicedziekanem został adwokat prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski drugim wicedziekanem ? adwokat Tomasz Jachowicz; Rzecznikiem Dyscyplinarnym ? adwokat Bernard Rozwałka; Skarbnikiem i Rzecznikiem Prasowym ? adwokat Michał Pankowski; Sekretarzem ORA został adwokat Mirosław Konenc zastępcą sekretarza ? adwokat Marek Woźnicki.W skład ORA wchodzą: adw. Jacek Bigajczyk adw. Antoni Dynowski adw. Maciej Loga adw. Eugeniusz Michałek adw. Cezary Nowakowski adw. Magdalena Spelak adw. Adam Swoboda adw. Krzysztof Szkurat adw. Andrzej Zielonacki.

Sprawdź także

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to …