Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Podwyżki dla pracowników sądów i prokuratur

Podwyżki dla pracowników sądów i prokuratur

Oto listy ministra sprawiedliwości do pracowników sądów oraz Bogdana Święczkowskiego I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, w sprawie podwyżek plac dla pracowników sądów powszechnych oraz prokuratur. Zaczynamy od listu ministra sprawiedliwości: „Szanowni Państwo, dobrze działające sądownictwo
ma fundamentalne znaczenie. Nie tylko sędziowie mieliby utrudnione zadanie, gdyby Państwo nie wykonywali pieczołowicie swoich obowiązków. Niestety, przez ostatnie siedem lat Państwa służba nie była wystarczająco doceniona. Ostatnia podwyżka płac w sądownictwie miała miejsce w 2009 roku. Teraz nadszedł czas, by to Państwu wynagrodzić. Dlatego miło mi poinformować, że Rada Ministrów zaakceptowała mój wniosek o przeznaczenie na ten cel 147 664 000 zł i tym samym zwiększenie wynagrodzeń pracowników sądów od 1 stycznia 2016 roku o ponad 10 procent. Dzięki temu przeciętna kwota podwyżki wyniesie 350 zł na jeden etat. Podwyżka obejmie asystentów sędziów, urzędników sądowych i pracowników na stanowiskach pomocniczych. Najważniejsze było dla mnie wyrównanie dysproporcji płacowych między apelacjami i taki podział środków, by wszędzie ? poza apelacją poznańską, gdzie sytuacja jest nieco korzystniejsza – warunki płacowe były identyczne. Przeciętne wynagrodzenie na jeden etat po uwzględnieniu wspomnianych podwyżek wyniesie w każdej apelacji 3 777 zł, a w apelacji poznańskiej 3 907 zł. Także dyrektorzy poszczególnych sądów na obszarze apelacji w porozumieniu z prezesami tych sądów zobowiązani byli do podjęcia podobnych działań na obszarze apelacji ? tak, by niwelować różnice w płacach między sądami oraz na stanowiskach o podobnym charakterze pracy i o podobnym obciążeniu pracą, premiując przy tym pracowników dotychczas najmniej zarabiających na tych stanowiskach. Dodatkowo 5,5-procentową podwyżką płac zostaną objęci kuratorzy sądowi oraz odrębnie sędziowie i referendarze ? zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zaniepokojony jednak docierającymi do mnie sygnałami, że może dojść do nieprawidłowości przy indywidualnych decyzjach o podwyższaniu wynagrodzeń pracowników, pragnę Państwa zapewnić, że obowiązujące w tym zakresie zasady zostały wypracowane razem z kierownictwami apelacji i przedstawicielami związków zawodowych. I w takim też gronie ? z udziałem związkowców ? powinny być konsultowane. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za zaangażowanie, niezawodność i ogromne wsparcie dla całego wymiaru sprawiedliwości.
Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości
A oto list B. Święczkowskiego:
Szanowni Państwo, sprawne działania prokuratury stojącej na straży praworządności i wykonującej swoje zadania w zakresie ścigania przestępstw w dużej mierze oparta jest na Państwa dla sprawnego funkcjonowania kraju i dla zaufania, jakim Polacy darzą wymiar sprawiedliwości. Jego efektywne działanie w dużej mierze zależy od Państwa ciężkiej pracy. Bo wymiar sprawiedliwości to pracy. Wykonywanie przez Państwa z dużym poświęceniem, zaangażowaniem, często kosztem życia osobistego zadań służbowych pozwala na sprawne działanie jednostek prokuratury. Przez ostatnie lata Państwa służba nie była doceniona odpowiednią gratyfikacją finansową. Ostatnia podwyżka płac miała miejsce w 2010 r. Uznając potrzebę zwiększenia wynagrodzeń pracowników prokuratury, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro po konsultacji ze mną wniósł o podział dodatkowych środków finansowych przewidzianych w ustawie budżetowej na 2016 r. na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników prokuratury. Przeciętna pensja pracownika wzrośnie o około 10 %, co stanowić może nawet 350 zł. na jeden etat. Zwiększenie Państwa wynagrodzeń nie jest gołosłowne. Przykładem jest region katowicki, który już podzielił przydzieloną część środków w kwocie po około 180 zł. dla każdego pracownika (w wysokości 5,50% wynagrodzenia). W najbliższym czasie pensje pracowników zostaną dodatkowo zwiększone po podziale drugiej transzy podwyżki (w wysokości 4,50 % wynagrodzenia). Zmiana wysokości płac urzędników i innych pracowników prokuratury nie ma charakteru waloryzacji płac, a decyzje w tym zakresie będą podejmowane indywidualnie w odniesieniu do każdego z pracowników, uwzględniając jednak stanowisko Związków Zawodowych Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zapewniam, że kwestia wynagrodzeń Państwa pozostaje w stałym zainteresowaniu kierownictwa Prokuratury Krajowej, jednocześnie dziękując za ogromną pracę niezbędną dla wykonywania zadań prokuratury.
Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy

Sprawdź także

Policja w roli Inkwizycji

Pomysł PiS – mandat musisz przyjąć. Karnista: sprawiedliwość wymierzać będzie szeregowy policjant. Słowo „panie władzo” …