Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pomóc białoruskim adwokatom

Pomóc białoruskim adwokatom

My, niżej podpisani ministrowie sprawiedliwości (…) pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie z powodu powtarzających się przypadków nękania i prześladowania adwokatów na Białorusi. W szczególności, naszą uwagę zwraca fakt wszczęcia przez Mińską Izbę Adwokacką na wniosek resortu postępowań przeciwko adwokatom. Aktualnie trwa zbieranie podpisów ministrów pod listem. Minister sprawiedliwości RP Krzysztof Kwiatkowski już go podpisał. – Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni, że poprzez takie działania, państwo ingeruje w prawo zatrzymanego do sprawiedliwego procesu, które jest gwarantowane zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka ? mówi Krzysztof Kwiatkowski. ? Nie możemy tego zostawić bez reakcji ? dodaje.
Ministrowie piszą w liście m.in. o tym, że co najmniej pięciu adwokatów – Pavel Sapelka, Vadzimer Toustsik, Tamara Harayeva, Tatsyana Aheyeva i Aleh Aheyev ? zostało pozbawionych prawa wykonywania zawodu. Ich licencje zostały unieważnione, co w rozumieniu ministrów stanowi świadomą próbę utrudniania przez białoruski rząd prowadzenia sprawiedliwego procesu.
Czworo z wymienionych adwokatów prowadziło obronę osób oskarżonych w związku z protestami z 19 grudnia 2010 r. przeciwko wynikom wyborów prezydenckich na Białorusi. Wybory te po raz kolejny zostały uznane przez OBWE za niezgodne ze standardami międzynarodowymi. Opisane w liście obawy ministrów dotyczą także wprowadzenia tego lata nadzwyczajnych egzaminów kwalifikacyjnych dla już wykwalifikowanych adwokatów zrzeszonych w mińskiej Izbie Adwokackiej oraz Izbach regionalnych. – Takie mechanizmy mogą stanowić poważne zagrożenie dla adwokatów, którzy ryzykują utratę zdolności do wykonywania zawodu z powodów politycznych, mimo posiadania niezbędnych kwalifikacji naukowych i zawodowych. Takie działanie będzie miało negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa adwokatów i poważnie wpłynie na ich działania, jako obrońców ? piszą ministrowie. Podpisany przez ministra sprawiedliwości RP Krzysztofa Kwiatkowskiego list czeka na podpisy innych ministrów państw UE. Po podpisaniu go w najbliższym czasie przez Ministrów Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Holandii, Polski, Rumunii i Słowacji zostanie on przekazany białoruskiemu ministrowi sprawiedliwości.
POMOC DLA A. BIELATSKIEGO

Czołowy białoruski obrońca praw człowieka Ales Bialatski został aresztowany w centrum Mińska w dniu 4 sierpnia. Amnesty International uważa, że stał się on celem ataków w związku z legalnie wykonywaną pracą w Centrum Praw Człowieka Viasna. Ales Bialatski, przewodniczący Centrum Praw Człowieka Viasna i wice-przewodniczący Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka został zatrzymany 4 sierpnia około godziny 16.45 w pobliżu Placu Zwycięstwa w centrum Mińska. Przetrzymywano go przez całą noc w Departamencie Dochodzeń Finansowych. W dniu jego aresztowania biura Centrum Viasna zostały otoczone przez grupę mężczyzn w cywilnych ubraniach. Kiedy pracownicy Viasny opuszczali budynek, słyszeli jak jeden z mężczyzn tłumaczył przez telefon, że Alesa Bialatskiego nie było w biurze. Alesa zatrzymali mężczyźni podający się za przedstawicieli Departamentu Dochodzeń Finansowych.
Zaraz po aresztowaniu, Ales Bialatski miał być przewieziony do swojego mieszkania, które zostało przeszukane. Następnie zabrano go do biura Viasna, które również było przeszukiwane pomiędzy godziną 19:55 a 20:50. Skonfiskowane zostały wyposażenie biura i dokumenty, z mieszkania Alesa zabrano również komputer. Żona Alesa i jego dziecko, obecni w mieszkaniu, zostali zabrani do domku letniskowego poza Mińskiem, który również przeszukano. Amnesty International uważa, że aresztowanie Alesa Bialatskiego jest częścią działań władz Białorusi wymierzonych przeciwko aktywistom wspierającym rozwój społeczeństwa obywatelskiego i obrońcom praw człowieka.
Biorąc pod uwagę bezprecedensowe sankcje nałożone na ludność cywilną po wyborach prezydenckich z grudnia 2010 roku, Amnesty International twierdzi, że zatrzymanie Alesa miało podłoże polityczne i miało na celu zakłócenie jego pracy jako obrońcy praw człowieka. Centrum Praw Człowieka Viasna udzielało wsparcia i pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym wskutek nałożonych sankcji. Ales Bialatski może byc przetrzymywany do 10 dni, w czasie których zostanie wszczęte dochodzenie z art. 243.2 Białoruskiego Kodeksu Karnego (?zatajenie zysków na szczególnie dużą skalę?). Przestępstwo to zagrożone jest karą do 7 lat więzienia oraz konfiskatą majątku. Jeżeli sąd uzna Alesa winnym, zostanie on przewieziony do ośrodka zatrzymań.
Amnesty International prosi o bezzwłoczne pisanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim lub we własnym języku: – wzywających władze Białorusi do zapewnienia Alesowi Bialatskiemu, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi, pełnego dostępu do ochrony prawnej w czasie zatrzymania, łącznie z dostępem do wybranego adwokata;
– wzywających władze Białorusi do zagwarantowania, że dochodzenie będzie przeprowadzone w sposób bezstronny oraz bez zbędnej zwłoki;
– wzywających do zaprzestania nękania i prześladowania obywateli oraz przypominających rządowi Białorusi o jego odpowiedzialności za ochronę obrońców praw człowieka zgodnie z zapisami Deklaracji ONZ ws. Obrońców Praw Człowieka
AI PROSI PRZESYŁAĆ APELACJE DO DNIA 16 WRZEŚNIA NA ADRES: Prezydent Alyaksandr Lukashenka ul. Karla Marxa 38 220016 Minsk, BELARUS Fax: +375 17 226 06 10/+375 17 222 38 72 Email: contact@president.gov.by

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …