Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Porozumienie Samorządów krytykuje

Porozumienie Samorządów krytykuje

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjeky stanowiska w sprawach dotyczących: nowelizacji ustawy komorniczej, nominacji sędziowskich oraz solidarności z sędziami tureckimi. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych pragnie zauważyć, że przedłożony projekt ustawy zmieniającej ustawę o komornikachsądowych i egzekucji zawiera różnego rodzaju wady. Przewiduje on kolejne obniżenie wysokości opłat egzekucyjnych. Proponuje się wprowadzenie zmiany sprowadzającej się do dodania przepisu , wedle którego ?w przypadku wykonania przez dłużnika obowiązku określonego w tytule wykonawczym będącym podstawą czynności egzekucyjnych, o których mowa w art. 50, 51 lub 54, po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji komornik zwraca wierzycielowi część opłaty od wniosku przekraczającą kwotę 500 zł?.
Realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dokonana winna zostać w ramach całościowego uregulowania zasad finansowania kosztów egzekucyjni sądowej, ku czemu jest okazja ze względu na prowadzenie prac nad nową ustawą o komornikach sądowych oraz ustawą o kosztach egzekucji. Kolejna, cząstkowa zmiana obecnie obowiązującej ustawy nie znajduje uzasadnienia. Nadto kształt proponowanych rozwiązań prawnych budzi poważne wątpliwości merytoryczne i redakcyjne.
Stanowisko zostało przyjęte przez Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z inicjatywy Krajowej Rady Komorniczej.
Porozumienie bardzo krytycznie podeszło także do nie dopuszczenia do mianowania grupy sędziów przez prezydenta RP bez podania przyczyny oraz wezwało wszystkie środowiska prawnicze RP do solidarności z prześladowanymi prawnikami w Turcji. Przewodniczący Porozumienia SSO dr hab. Krystian Markiewicz; Sekretarz Porozumienia dr Paweł Skuczyński

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …