Strona główna / Aktualności / Powrót kościelnych latyfundiów

Powrót kościelnych latyfundiów

Sejm kończy procedowanie ustawy o ochronie ziemi. Podczas debat w komisji rolnictwa, PiS zgłosił przepis, według którego Kościoły i związki wyznaniowe miały zgodę na zakup i sprzedaż ziemi. Propozycja ta wzbudziła dyskusję. Posłowie pytali, dlaczego rząd nie zgadza się na zakup ziemi przez inne podmioty prawne, a w tym przypadku robi wyjątek.Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel uzasadniał, że chodzi tu głównie o darowizny od rolników, którymi Kościół opiekuje się. Pytano też o konstytucyjność przepisu. Biuro Legislacyjne poinformowało, że nie było czasu (poprawki zostały zgłoszone podczas II czytania, które miało miejsce trzy godziny wcześniej), by przepis rozpatrzeć pod tym kątem.
Procedowana ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zakazuje sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat. Ma to przeciwdziałać spekulacyjnemu obrotowi ziemi. Nabywcami ziemi rolnej mogą być jedynie rolnicy indywidualni. Podstawową formą korzystania z gruntów Skarbu Państwa ma być dzierżawa.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …