Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Powrót Prokuratury Krajowej

Powrót Prokuratury Krajowej

4 marca 2016 r. w miejsce Prokuratury Generalnej została utworzona Prokuratura Krajowa, którą kierować będzie I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy. Stworzone zostały również stanowiska zastępcy prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych. Prokuratury Regionalne powstałe na miejsce prokuratur apelacyjnych staną się wyspecjalizowanymi centrami prokuratury, zwalczającymi najpoważniejszą przestępczość finansową i skarbową oraz skierowaną przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, a nadzór służbowy przybierze formułę doradczo – konsultacyjną. W prokuraturach okręgowych powstaną wydziały właściwe w sprawach ścigania poważnej przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej.
Zniesione zostaną wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe, które staną się częścią prokuratury powszechnej. Zostanie stworzone stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, utworzony będzie Departament do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej oraz odpowiednio wydziały i działy do spraw wojskowych na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych. W tych jednostkach prokuratury powszechnej prokuratorami będą mogli być zarówno prokuratorzy cywilni, jak i żołnierze zawodowi. Prokuratorzy wojskowi będą również prowadzić postępowania w sprawach powszechnych.
Ustawa zakłada także likwidację kadencyjności oraz likwidację Krajowej Rady Prokuratury. Na szczeblu Prokuratury Krajowej zostanie utworzony Wydział Spraw Wewnętrznych, w którym będą prowadzone postępowania przygotowawcze w sprawach najpoważniejszych czynów przestępczych popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów, co pozwoli na ujednolicenie praktyki ścigania i karania w tych bulwersujących opinię publiczną sprawach. Zgodnie z przepisami nowej ustawy oświadczenia majątkowe prokuratorów z zasady będą jawne. Postępowanie dyscyplinarne będzie jawne, co ma zapewnić transparentność działania prokuratorów wobec opinii publicznej.
Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Policja w roli Inkwizycji

Pomysł PiS – mandat musisz przyjąć. Karnista: sprawiedliwość wymierzać będzie szeregowy policjant. Słowo „panie władzo” …