Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Resort pomaga komornikom

W związku z uzyskanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacjami na temat bulwersujących zdarzeń w postaci fizycznej napaści, w toku podejmowanych czynności służbowych, na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu oraz towarzyszącego mu asesora, a także o podejrzeniu ostrzelania siedzib kancelarii komorniczychna terenie Łodzi, Ministerstwo Sprawiedliwości niezwłocznie skierowało zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw do Prokuratury Okręgowej w Zamościu oraz do Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Ministerstwo Sprawiedliwości w złożonych zawiadomieniach wskazało na konieczność podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do pociągnięcia, do odpowiedzialności karnej sprawców tych czynów skierowanych wobec komorników ? funkcjonariuszy publicznych podlegających szczególnej ochronie prawno-karnej.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Cykliczny strajk zaczęty

18 stycznia (poniedziałek) będzie pierwszym dniem akcji protestacyjnej sędziów. Sędziowie żądają przywrócenia do pracy zawieszonych …