Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Sędziowie we własnej sprawie

Sędziowie we własnej sprawie

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Mariusza Muszyńskiego i Henryka Ciocha: „… konsekwentnie składam wnioski o wyłączenie Panów ze składów orzekających Trybunału w każdej sprawie zainicjowanej moim wnioskiem, bądź w której jako Rzecznik biorę udział. W niniejszej jednak sprawie za oczywistą uznać należy fundamentalną
w cywilizowanych państwach prawa zasadę nemo iudex in causa sua (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie). Dlatego też w niniejszej sprawie, dotyczącej trzech ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, uznałem za zbędne złożenie wniosku o wyłączenie Panów z udziału w rozpatrywaniu tej sprawy, ufając, że ? nawet w czasach konstytucyjnej smuty ? powołana wyżej fundamentalna zasada nie została zapomniana”

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …