Ładowarki emu.energy
Strona główna / Aktualności / Sekretariaty to też sądy

Sekretariaty to też sądy

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Forum Współpracy Sędziów w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych i administracyjnych.

Przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich obecnych na konferencji w dniu 6 grudnia 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim popierają postulaty płacowe wszystkich pracowników sądów powszechnych i administracyjnych, w tym asystentów sędziego – adekwatnie do ich wysokich kwalifikacji zawodowych.

Wynagrodzenia tych pracowników, będących istotnym ogniwem w prawidłowym funkcjonowaniu sądów wszystkich szczebli, pozostają na niezmienionym poziomie od 2011 roku, a waloryzacja w 2010 r. była symboliczna.

Zebrani apelują do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o niezwłoczne wprowadzenie regulacji zapewniających godziwe wynagradzanie i warunki pracy pracowników sądownictwa oraz stałe i pełne urealnianie wynagrodzeń.

      Niedopuszczalne jest wywieranie nacisków i zastraszanie pracowników przez przełożonych w celu ograniczenia ich praw pracowniczych – w tym akcji protestacyjnych.

Sprawdź także

SN wyłącza 7 „pissędziów”

Siedmioro sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zostało wyłączonych z wyznaczonego na 23 stycznia posiedzenia trzech …