Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Świadczenia spoza NFZ a OC

Świadczenia spoza NFZ a OC

W internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego udostępnione zostało uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 19 maja b.r. w sprawie III CZP 63/15. W podjętej uchwale Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego), stwierdził, że: świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.). Uzasadnienie uchwały znajduje się w bazie orzeczeń SN.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …