Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Swoboda artystyczna a prawo

Swoboda artystyczna a prawo

Ukazała się kolejna publikacja Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. ?Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej?. Jest to praca zbiorowa pod redakcją prawniczek HFPC Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej i Doroty Głowackiej. Autorzy przedstawili w swoich tekstach rozważania na temat granic wolności artystycznejz wielu perspektyw: przede wszystkim prawnej, ale także teologicznej, historycznej, dziennikarskiej, artystycznej. Wiele uwagi poświęcono kwestii konfliktu swobody kreacji artystycznej i wolności sumienia i wyznania, w przypadkach, gdy sztuka ingeruje w prawo do ochrony uczuć religijnych. W książce przeanalizowano m. in. sprawy, w których polscy artyści zostali oskarżeni na podstawie art. 196 Kodeksu karnego, m.in. sprawę Doroty Rabczewskiej, Doroty Nieznalskiej, Krzysztofa Kuszeja, ale także przypadek autora strony internetowej ze spowiedzią online czy sprawę członkiń rosyjskiej grupy Pussy Riot. Wiele artykułów zawiera również sugestie zmian legislacyjnych, jakie należałoby wprowadzić w celu pełnej ochrony swobody artystycznej w Polsce.
W książce omówiono ponadto granice wolności artystycznej w świetle standardów międzynarodowych, w szczególności wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jedna z części publikacji została także poświęcona problemowi nieefektywnych mechanizmów finansowania sztuki ze środków publicznych. Autorzy wskazują w niej przede wszystkim na konieczność zmiany istniejącego modelu ?polityki kulturalnej? realizowanego przez samorządy, która poprawiłaby warunki korzystania z wolności artystycznej i dostęp do dóbr kultury. Wśród autorów znaleźli się m. in. Lord Anthony Lester, prof. A Draguła, prof. I. C. Kamiński, dr Mateusz Maria Bieczyński, dr Dawid Sześciło, dr Joanna Hołda, Katarzyna Hołda, red. Magdalena Hodak, a także prawnicy i prawniczki HFPC. Inspiracją do powstania książki była konferencja ?Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej i naukowej?, która odbyła się w grudniu 2013 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i została zorganizowana przez HFPC, Zakład Praw Człowieka UMSC i Zakład Praw Czowieka UW.
Książka jest również dostępna w formacie PDF na stronie HFPCz, z której to pochodzi ta informacja.

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …