Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Szkolne Koła Prawne

Szkolne Koła Prawne

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych ? Maciej Bobrowicz oraz Dariusz Kaczmarek ? prezes Zarządu Wydawnictwa Pedagogicznego ?Operon? zadeklarowali współpracę w zakresie promowania i rozwijania edukacji prawnej oraz rozszerzenia programu edukacji poprzez utworzenie Szkolnych Kół Prawnych . Celem realizacji kolejnego, zainaugurowanego etapu programu jest poszerzenie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, zapoznanie ich z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie praktycznej wiedzy prawniczej, m.in. poprzez funkcjonowanie Szkolnych Kół Prawnych.
Szkolne Koła Prawne mogą być prowadzone w ramach zajęć do dyspozycji dyrektora. Informacje o wszystkich prowadzonych przez szkołę zajęciach z uczniami, w tym Szkolnych Kołach Prawnych powinien zawierać Arkusz Organizacji Szkoły, który musi być przekazany przez dyrektora do organu nadzorującego do 30 kwietnia danego roku. Organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 30 maja danego roku. Jeżeli po 1 września danego roku okaże się, że potrzebna jest zmiana organizacji, można tego dokonać aneksem. Sporządza się go określając w nim przyczynę zaistniałych zmian, okres trwania zmian oraz informacje o nauczycielach, którym przydzielono nowe zadania, a także inne zmiany zachodzące w placówce.
Jak wynika z badań opinii publicznej większość Polaków nie posiada podstawowej wiedzy prawnej na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości. Znacząca część badanych nie odróżnia radcy prawnego od adwokata a prawa cywilnego od karnego. Blisko 30% nie wie, co to jest pozew, natomiast 82% respondentów nie wie, że postępowanie przed polskimi sądami jest dwuinstancyjne. Brak rzetelnej wiedzy skutkuje brakiem zaufania do systemu sprawiedliwości i jego poszczególnych elementów Młody człowiek, kończący szkołę średnią powinien posiadać wiedzę umożliwiającą sprawne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Zamiast z cechami języka aktów prawnych, należy go zapoznać z podstawowymi przepisami prawa regulującymi codzienne problemy. Realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program edukacji prawniczej to ewenement w skali Europy. Co prawda zarówno w Polsce jak i w innych państwach podstawowe informacje na temat porządku prawnego, a także praw i obowiązków obywatela przekazywane są na takich lekcjach jak Wiedza o Społeczeństwie, jednak w trakcie tych zajęć brakuje praktycznych informacji prawnych.
Dotychczas podejmowane akcje edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości spotkały się nie tylko z pozytywnym odbiorem uczniów i studentów, ale i samych nauczycieli. Już teraz włodarze wielu miast zwracają się do resortu z prośbą o rozszerzenie programu także w innych częściach kraju.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …