Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / W Kołobrzegu o kontradyktoryjności

W Kołobrzegu o kontradyktoryjności

Zrzeszenie Prawników Polskich pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary oraz Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka zorganizowało V Ogólnopolską Konferencję w dniach 16-18 kwietnia 2015 roku w Hotelu Aquarius SPA***** w Kołobrzegu. Mamy świadomość nadchodzących zmian w kpk, chcemy być dobrzeprzygotowani do kontradyktoryjnego procesu karnego, pragniemy także pogłębić naszą wiedzę w zakresie postępowania odwoławczego w procedurze cywilnej, oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością lekarza za błąd w sztuce medycznej. Tą konferencją kontynuujemy cykl spotkań w Polsce w ramach ZPP i naszej statutowej działalności-krzewienia humanizmu prawniczego.
Jako wykładowców do współpracy zaprosiliśmy m.in.: SSN Michała Laskowskiego – członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego- zagadnienia związane z nowelizacją kodeksu postępowania karnego Prof. dr hab. SSA Małgorzatę Manowską- zagadnienia związane z postępowaniem odwoławczym w procedurze cywilnej Prof. dr hab. Adw. Piotra Kardasa ? zagadnienia związane z odpowiedzialnością lekarza za błąd w sztuce medycznej oraz zagadnienia dot. roli obrońcy według noweli kpk.

Sprawdź także

Nastał czas próby dla sędziów

Apel sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich Szanowni Państwo Sędziowie …