Najnowsze informacje

Węgierskie stypendium

Można starać się o stypendia w ramach Polsko ? Węgierskiego Programu o Współpracy 2011. Węgierskie Ministerstwo Administracji Państwowej i Sprawiedliwości, informuje o możliwości aplikowania o dwa 3-miesięczne stypendia, w ramach Polsko ? Węgierskiego Programu o Współpracy 2011. Stypendysta otrzyma grant w wysokości 800 EURO miesięcznie na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz wszelkich innych wydatków związanych z udziałem w programie.
Stypendyści będą zobligowani do sporządzenia eseju w języku polskim na temat Węgier po zakończeniu stypendium. Wymagania: · Wiek 24 ? 35 lat, · Obywatelstwo polskie, · Studia – Minimum 8 ukończonych semestrów, · Biegła znajomość języka angielskiego. Dodatkowo pożądane: · Absolwent prawa, nauk politycznych lub dziennikarstwa, · Znajomość języka węgierskiego, · Publikacje naukowe.
Aby ubiegać się o stypendium należy napisać esej w języku polskim (około 10.000 znaków) na podany temat: ?Jakie możliwości oferuje Polsce i Węgrom rok 2011?? (“What kind of common opportunities does the year 2011 offer for Poland and Hungary??) Aplikacje należy przesyłać na adres: Węgierski Instytut Kultury w Warszawie 00-009 Warszawa ul. Moniuszki 10.
Termin nadsyłania aplikacji: 23 marca ? 20 maja 2011 roku. Na kopercie należy umieścić nazwę programu: “BALASSI? Aplikacje powinny zawierać: · CV, · Esej o długości 10.000 znaków, · List motywacyjny (maksymalnie 1 strona) zawierający opis obszaru zainteresowań, który jest bezpośrednio związany z Węgrami.
Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w Węgierskim Instytucie Kultury w Warszawie w dniach 6 – 7 czerwca 2011 roku.
O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani drogą pocztową do dnia 15 czerwca 2011 roku. Stypendium przewidziano w Budapeszcie od 15 września do 15 grudnia 2011 roku. Więcej informacji: janos.tischler@hunginst.pl lub orsolya.kovacs@kim.gov.hu

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …