Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Więzień szczególnie niebezpieczny

Więzień szczególnie niebezpieczny

Od 24 października 2015 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, która wprowadzi ustawowe przesłanki do kwalifikowania więźniów jako szczególnie niebezpiecznych. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Za więźnia niebezpiecznego będzie można uznać osobę,
która popełniła jedno z bardzo poważnych przestępstw wymienionych w ustawie (m.in. zamach na niepodległość kraju, porwanie, przestępstwo z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych).
Status ten będzie też mógł być przyznany recydywistom, którzy podczas poprzedniego pobytu w więzieniu m.in. byli organizatorami lub aktywnymi uczestnikami buntu, zaatakowali funkcjonariusza lub pracownika więzienia, znęcali się nad innymi więźniami, a także uciekli lub próbowali uciec z więzienia. Kolejna grupa osób, które będą mogły być uznane za więźniów niebezpiecznych to członkowie zorganizowanych grup przestępczych. Konsekwencją przyznania statusu więźnia niebezpiecznego jest szereg ograniczeń dotyczących m.in. poruszania się, kontroli osobistej, spacerów, widzeń. Istotną zmianą wprowadzoną nowelizacją jest możliwość traktowania więźniów indywidualnie, w tym podejmowania w konkretnych przypadkach decyzji o odstępstwach od ogólnych wymogów i obostrzeń.
Zgodnie z nowelizacją, o uznaniu skazanego za stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego będzie decydować komisja penitencjarna. Decyzja ta będzie weryfikowana co najmniej raz na 3 miesiące. Za każdym razem komisja będzie musiała uwzględnić: właściwości i warunki osobiste skazanego, motywację i sposób zachowania przy popełnieniu przestępstwa oraz rodzaj następstw tego czynu, zachowanie podczas pobytu w więzieniu, stopień demoralizacji oraz postępy w resocjalizacji. W przypadku członków zorganizowanych grup przestępczych komisja uwzględni ponadto zagrożenie, które może wyniknąć z nawiązania kontaktów z członkami grupy.
Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 10 września 2015 r., a prezydent podpisał ją 26 września br. Dz.U. 2015 poz. 1573

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …