Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Wszystko o e-księdze

Wszystko o e-księdze

Wolters Kluwer organizuje szkolenie: E – KSIĘGA WIECZYSTA – INTERPRETACJA WPISóW I ODCZYTYWANIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ PROWADZONEJ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM termin: 17 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00 wykładowca: Joanna Ćwik?Bielińska ? Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie problematyki prawa cywilnego oraz ksiąg wieczystych. W programie szkolenia:
1. Zasady przenoszenia treści księgi wieczystej tzw. ?papierowej? do struktury księgi prowadzonej w systemie informatycznym – zakres przenoszenia danych w procesie migracji ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ośrodki Migracyjne Ksiąg Wieczystych, – postępowanie w przypadku błędów migracji, – poszukiwanie informacji jakich nie uzyskamy z księgi informatycznej powstałej na skutek migracji księgi papierowej, – rubryka ?komentarz do migracji? znaczenie i sposób jej usuwania. 2. Zasady wglądu do akt księgi wieczystej, wydawania odpisów księgi ?papierowej?, odpisów księgi informatycznej, zaświadczeń o stanie prawnym nieruchomości (wynikającym ze: Zbioru Dokumentów, ? Dawnej Księgi Wieczystej? oraz w zakresie danych o wpisach wykreślonych) ,odpisów dokumentów z akt księgi wieczystej oraz wypisów z aktów notarialnych oraz odpisów innych dokumentów znajdujących się w zasobach archiwów wydziałów ksiąg wieczystych. Zasady ponoszenia opłat za wydanie powyższych dokumentów i ich wysokość oraz sposób dokumentowania zasadności wniosków o ich wydanie). 3. Struktura księgi papierowej i informatycznej (porównanie: cel i zakres zmian ujawnianych danych). 4. Szczegółowa struktura księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym oraz sposób i zakres danych ujawnianych w poszczególnych działach księgi wieczystej (z uwzględnieniem typów ksiąg). 5. Zmiany w Dziale IV księgi wieczystej wynikające z nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz z nowelizacji przepisów wykonawczych ( ustawa z 26.06.2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece i innych ustaw Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075 oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Dz.U. 2011, Nr 33, poz.165 ). Sposób i zakres ujawniania danych związanych z nową hipoteką oraz nowymi instytucjami prawnymi ( w tym z prawem każdoczesnego właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym , hipoteki ustanawianej na rzecz administratora hipoteki, zmian treści nowej hipoteki i innych zmian zabezpieczonej wierzytelności nie stanowiących zmian treści hipoteki, podziału hipoteki, przeniesienia wierzytelności hipotecznej itp. ). Podstawy wpisów i wysokość opłat sądowych.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156862__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …