Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / X Ogólnopolski Kongres Kobiet

X Ogólnopolski Kongres Kobiet

16 i 17 czerwca w Łodzi odbędzie się 10. ogólnopolski Kongres Kobiet. Kongres odbywa się w 100-lecie praw kobiet. Udział nim jest bezpłatny. Rejestrować się można na stronie www.kongreskobiet.pl Czym jest KONGRES KOBIET? To inicjatywa zrzeszająca osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki,
świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców, gospodynie domowe i inne osoby. Skupia kobiety z całej Polski, niezależnie od ich poglądów, środowisk, przynależności społecznej, partyjnej, organizacyjnej, środowiskowej, zawodowej. Nie jest reprezentacją żadnej partii politycznej ani nie utożsamia się z żadnymi politycznymi interesami czy programami. Na Kongresie Kobiet spotyka się prawie 10 000 kobiet z całej Polski, którym bliskie są idee Kongresu: idee demokracji, równości płci, dobrobytu, społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwości, wolności i tolerancji. Kongres Kobiet to również wiele całorocznych inicjatyw, spotkań regionalnych, szkoleń i debat; kobiety spotykają się zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak również w miastach powiatowych, gminach i wsiach. Celem wszystkich kongresowych spotkań jest podnoszenie świadomości, wymiana informacji o aktywności i problemach kobiet w Polsce, wzajemna pomoc, budowanie więzi, solidarność, formułowanie postulatów oraz stwarzanie mechanizmów służących ich realizacji.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …