Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sędziowie nie chcą polityki

Sędziowie nie chcą polityki

Sędzia Krystian Markiewicz utrzymuje stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Około 130 delegatów na Zebraniu Delegatów Iustitii chce jeszcze większego podkreślenia niezależności sądów od polityków.

Nowy Zarząd SSP IUSTITIA. Od lewej: Tomasz Marczyński, Bartłomiej Przymusiński, Krystian Markiewicz, Wojciech Buchajczuk,Tomasz Zawiślak,Arkadiusz Tomczak, Małgorzata Stanek, Dorota Zabłudowska, Joanna Hetnarowicz-Sikora, Kamil Jarocki.


Najważniejsze stowarzyszenia prawnicze, I Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf, organizacje pozarządowe z Draginją Nadażdin z Amnesty International oraz sędziowie powiedzieli głośne „nie” oddawaniu sądów politykom. „Dziś wysyłamy sygnał do wszystkich stron sceny politycznej – powiedział prezes Krystian Markiewicz, który dziś został wybrany na kolejną kadencję prezesem Iustitii – sądy będą od Was niezależne. Będziemy ich bronić nawet wbrew Waszym usiłowaniom wpływu na wyroki.”
„Zamysłem władzy było zdobycie sędziów którzy będą orzekać pod ich dyktando i naszym zadaniem jest to, aby tak się nie stało” – powiedziała na XXIV Zebraniu Delegatów Iustitii w Toruniu. prof. Małgorzata Gersdorf. „Radcowie, adwokaci ryzykują, sędziowie więcej, a najwięcej prokuratorzy – mówił Maciej Bobrowicz, szef samorządu radców prawnych. Mec. Paulina Kieszkowska-Knapik z Inicjatywy Wolne Sądy mówiła „Ludzie oczekują od Was, że to Wy będziecie władzą. Władza jest w Was, ale to Wy musicie w to uwierzyć.”
Jesteśmy przygotowani na coraz większe represje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i polityków rządzącej partii. Jedność największego stowarzyszenia Iustitia jest najważniejsza i na tym zjeździe została potwierdzona. – mówi Krystian Markiewicz – Delegaci z całej Polski wsparli dalszą walkę o zachowanie niezależności wobec działań polityków. To, co istotne, chcemy być niezależni wobec wszystkich polityków – zarówno tych, którzy rządzą obecnie, jak i w przyszłości. Musimy przed nimi obronić obywateli.
W skład nowego zarządu, obok Krystiana Markiewicza, wybrano sędziów: Tomasza Marczyńskiego, Dorotę Zabłudowską, Joannę Hetnarowicz-Sikorę, Wojciecha Buchajczuka, Bartłomieja Przymusińskiego, Arkadiusza Tomczaka, Tomasza Zawiślaka, Małgorzatę Stanek, Kamila Jarockiego.

UCHWAŁA PROGRAMOWA

Uchwała programowa

XXIV Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” wskazuje następujące priorytety w działalności Stowarzyszenia w pierwszym roku kadencji 2019 – 2022.

1. Zaangażowanie w działalność Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w zakresie przygotowania realnej reformy sądownictwa opartej na następujących założeniach:

a)przywrócenie składu Krajowej Rady Sądownictwa do stanu zgodnego z Konstytucją RP poprzez wybór sędziów przez sędziów w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich;

b) oparcie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa na projekcie opracowanym przez SSP „Iustitia”;

c) zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu sądownictwa;

d) określenie na nowo zasad nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi;

e) powierzenie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi zreformowanej Krajowej Radzie Sądownictwa,

f)zwiększenie kompetencji samorządu sędziowskiego w zakresie funkcjonowania sądów, w tym wyboru prezesów sądów;

g)wprowadzenie stanowiska sędziego sądu powszechnego z jednolitymi stawkami wynagrodzenia powiązanymi z ogólnym stażem sędziowskim;

h)wprowadzenie odrębności budżetowej sądów powszechnych;

i) opracowanie na nowo modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów gwarantującego prawo do sądu.

2. Obrona sędziów nękanych postępowaniami dyscyplinarnymi i innymi formami szykanowania.

3.Wspieranie postulatów pracowników administracyjnych dotyczących godnych zarobków, adekwatnych do znaczenia dla sprawnego funkcjonowania sądów i zakresu odpowiedzialności, a także akcji protestacyjnych mających na celu realizację tych postulatów.

4.Walk a z mową nienawiści w przestrzeni publicznej, m.in. poprzez projekty edukacyjne.

5.Organizacja szkoleń dla sędziów z prawa europejskiego, w tym praw konsumenta.

6.Intensyfikacja działań w zakresie reagowania na kłamstwa, a także inne formy obrażania sędziów

7. Dalsza współpraca ze środowiskiem prawniczym oraz organizacjami pozarządowymi stającymi w obronie praworządności, w tym organizowanie kongresów prawników polskich.

***

W Toruniu w dniach 8-10 marca 2019 r. Odbędzie się XXIV ZWYCZAJNE ZEBRANIE DELEGATÓW SSP IUSTITIA

To wyjątkowe wydarzenie na którym prawie 200 sędziów (reprezentantów wszystkich oddziałów Iustitii z całej Polski) debatować będzie o przyszłości sądownictwa i dalszej walki o zachowanie niezależności. 

Będziemy chcieli zaprezentować koncepcje na usprawnienie funkcjonowania sądów w Polsce i wskazać jakie są fundamenty niezależności sądownictwa, otwartego na głos obywateli. Podczas wydarzenia wręczone zostaną także Honorowe Odznaki Iustitii dla najbardziej zaangażowanych w obronę praworządności sędziów, a jeden z nich otrzyma specjalne wyróżnienie – Obywatelską Odznakę wręczaną na podstawie głosów obywateli.

W wydarzeniu swoją obecność zapowiedzieli między innymi I Prezes SN Małgorzata Gersdorf, sędzia TK w stanie spoczynku Bohdan Zdziennicki, sędzia SN Dariusz Zawistowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Łukasz Bojarski (INPRIS), Draginja Nadażdin (Amnesty International – Polska), Prezes NRA Jacek Trela, prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prezes Lex Super Omnia Krzysztof Parchimowicz, prof. Ewa Łętowska (honorowy członek Iustitii), mec. Jacek Dubois, Maria Ejchart-Dubois, mec. Paulina Kieszkowska- Knapik (Wolne Sądy), Franciszek Sterczewski (Łańcuch Światła Poznań).

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …