Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zamiast psychiatryka ambulatorium

Zamiast psychiatryka ambulatorium

Pan K. stanął przed sądem oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. Sąd uznał go za niepoczytalnego i sprawę umorzył. Ale jednocześnie orzekł, że pan K. ? choć niepoczytalny ? ma sam się zająć swoim leczeniem. Miał bowiem – na mocy orzeczenia – poddać się leczeniu psychiatrycznemu w systemie ambulatoryjnym. RzecznikPraw Obywatelskich złożył w tej sprawie kasację (II.511.565.2015). Rzecznik zwraca uwagę, że przepisy ? w momencie, gdy pan K. stawał przed sądem – pozwalały na skierowania przez sąd na leczenie ambulatoryjne tylko sprawców, którzy w chwili dokonywania czynu zabronionego nie byli niepoczytalni, ani nie stwierdzono u nich choroby psychicznej. Jeśli sprawca był niepoczytalny, to można było orzec skierowanie go na leczenie, ale w zamkniętym zakładzie psychiatrycznych ? o ile spełnione były ku temu warunki.
W przypadku pana K. tak nie było. Dlatego Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku w części dotyczącej orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci skierowana na psychiatryczne leczenie ambulatoryjne.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …