Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zasadność protestu adwokatów

Zasadność protestu adwokatów

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o zajęcie stanowiska ws formy protestu izby warszawskiej, polegającego na niewyznaczaniu adwokatów do pełnienia obowiązków pełnomocników z urzędu przez miesiąc. Protest związany jestz brakiem uwzględnienia postulatów Adwokatury w pracach nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz ustalaniu wysokości stawek adwokackich w sprawach prowadzonych z urzędu. 6 sierpnia została wysłana odpowiedź. W stanowisku podpisanym przez adw. Andrzeja Zwarę, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, przypomniane są etapy prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, negatywne opinie NRA do projektu oraz fakt, że zmiany dokonane w trakcie prac w projekcie ustawy nie uwzględniały postulatów środowiska prawniczego.
„W opinii Naczelnej Rady Adwokackiej zaproponowanie zmian sprowadzających się do tego, że Państwo przenosi na adwokatów swój obowiązek pokrywania kosztów pomocy prawnej, jest niedopuszczalne” – czytamy w stanowisku. Pismo jest odpowiedzią na prośbę ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w zakresie zgodności z prawem postanowień uchwały Zgromadzenia Warszawskiej Izby Adwokackiej z 14 czerwca 2015 r. Zgromadzenie zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do niewyznaczania adwokatów do pełnienia obowiązków wynikających ze zleconych przez sądy czynności, jako pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych przez okres 1-go miesiąca.

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …