Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zmiany w Prokuraturze Okręgowej

Zmiany w Prokuraturze Okręgowej

Zmianie uległa struktura organizacyjna Prokuratury Organizacyjnej w Poznaniu. Obecnie w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu działają :

1.Wydział I Organizacyjny i w jego strukturze Dział Kadr i Szkoleń oraz Dział do Spraw Wizytacji i Okresowych Ocen Prokuratorów Prokuratur Rejonowych, 2.Wydział II Postępowania Sądowego i w jego strukturze Dział Pozakarny, 3.Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, 4.Wydział IV do Spraw Informacji i Analiz, 5.Wydział V Śledczy, 6.Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej, 7.Wydział VII Budżetowo-Administarcyjny i w jego strukturze Dział Finansowo-Księgowy, Dział Administarcyjno-Gospodarczy, Dział Inwestycji i Remontów, 8.Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, 9.Sekretariat Prokuratury Okręgowej, 10.samodzielne stanowiska pracy : starszy inspektor do spraw obronnych audytor wewnętrzny radca prawny.
Nowopowstałym w strukturze jest Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, który dotychczas wchodził w skład, jako komórka organizacyjna, Wydziału I Organizacyjnego. Naczelnikiem Wydziału III została prokurator Irena Baranowska pełniąca dotychczas funkcję Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie. Podstawowymi zadaniami Wydziału III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym są sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego, sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami w prokuraturach rejonowych, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, obrotem prawnym z zagranicą.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …