Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokaci nie chcą funkcji komornika

Adwokaci nie chcą funkcji komornika

Łączenie zawodu adwokata z funkcją komornika godzi w interes publiczny, podrywając zaufanie do zawodu adwokata – to stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Stanowisko znalazło się w odpowiedzi na pismo, które do prezesa NRA wystosował Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Minister prosił o
działania Naczelnej Rady Adwokackiej ws sytuacji, kiedy osoby zajmujące stanowisko komornika sądowego wpisują się na listy adwokatów, a po uzyskaniu wpisu kontynuują wykonywanie funkcji komornika sądowego, pczy czym niektóre złożyły ślubowanie, inne nie, wzystkie zaś nie wyznaczyły siedziby zawodowej i nie wykonują zawodu adwokata.
„Ustawodawca wprost nie przesądził, że objęcie stanowiska komornika sądowego lub rozpoczęcie wykonywania tego zawodu powoduje skreślenie adwokata z listy przez okręgową radę adwokacką, jednak wskazał, iż skreślenie to następuje w przypadku objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości. Zaś komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejnowym”. W odpowiedzi adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, informuje, że Prezydium NRA w pełni podziela wyrażoną przez Ministerstwo argumentację w zakresie statusu zawodu komornika w organach wymiaru sprawiedliwości i kolizji, do jakiej dochodzi w sytuacji, gdy wykonujący swój zawód komornik wpisany zostaje na listę adwokatów.
Prezydium NRA negatywnie ocenia taką sytuację, stojąc na stanowisku, iż łączenie zawodu adwokata z funkcją komornika godzi w interes publiczny, podrywając zaufanie do zawodu adwokata.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …