Finansowanie pomostowe

Adwokaci USA o prawie RP

Być może PiS, w co wątpię, przeanalizuje oświadczenie Boba Carlsona,  prezesa American Bar Association – Amerykańskiej Izby Adwokackiej dotyczące reformy sądownictwa w Polsce

WASZYNGTON, 16 października 2018 r. – Amerykańska Izba Adwokacka jest zaniepokojona pośpiesznymi działaniami zmierzającymi do wdrożenia polskiego prawa dotyczącego polskiego Sądu Najwyższego uchwalonymi na początku tego roku. ABA wyraziła swoje zaniepokojenie przed jej przyjęciem, podnosząc że ustawa może doprowadzić do upolitycznienia sądownictwa i uważamy, że nieprawidłowości w postępowaniu w sprawie wyboru nowych sędziów do Sądu Najwyższego jeszcze bardziej osłabią niezawisłość sędziów w Polsce.

Bob Carlson prezes ABA

     W dniu 10 października 2018 r. polski rząd powołał 27 nowych sędziów Sądu Najwyższego, naruszając postanowienie Sądu Najwyższego RP o zakazie mianowania sędziów do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzeczenia o zgodności z prawem. Nominacje trwają także po skierowaniu przez Komisję Europejską sprawy do TSUE i wniosku o środki tymczasowe w celu przywrócenia polskiego Sądu Najwyższego do jego sytuacji sprzed dnia 3 kwietnia 2018 r., kiedy te przepisy weszły w życie.

 

     Ustawa obniża wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego, w tym urzędujących sędziów. Stanowi to bezpośrednie naruszenie Konstytucji RP, która gwarantuje sześcioletnią kadencję pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w Polsce do 2020 roku. Podczas gdy Polska może na podstawie ustawy obniżyć wiek emerytalny dla innych sędziów, to obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku urzędującym sędziom Sądu Najwyższego dało stronie rządzącej prawo do wymiany więcej niż jednej trzeciej obecnego składu Sądu Najwyższego.

 

     W związku z tymi obawami ABA wzywa rząd polski do poszanowania konstytucyjnie chronionego okresu kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz do opóźnienia rozpoczęcia urzędowania nowo mianowanych sędziów do czasu wydania orzeczenia TSUE dotyczącego zgodności z prawem nowej ustawy. Środki te są niezbędne, aby zapewnić zaufanie publiczne do polskiego sądownictwa i umożliwić sądowi wykonywanie obowiązków związanych z przestrzeganiem praworządności w Polsce.

   Z liczbą ponad 400 000 członków, American Bar Association jest jedną z największych organizacji dobrowolnego profesjonalnego członkostwa na świecie. Jako narodowy przedstawiciel zawodu prawniczego, ABA działa na rzecz usprawnienia administracji wymiaru sprawiedliwości, promuje programy, które pomagają prawnikom i sędziom w ich pracy, akredytuje szkoły prawnicze, zapewnia ciągłą edukację prawną i działa na rzecz budowania społecznego zrozumienia na całym świecie. znaczenie rządów prawa. Zobacz oświadczenie o ochronie prywatności online. Śledź najnowsze wiadomości ABA na www.americanbar.org/news i na Twitterze @ABANews

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …