Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokaci w roli nauczycieli

Adwokaci w roli nauczycieli

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej ? Andrzej Zwara podpisali Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Program edukacji prawnej realizowany jest poprzez prowadzenie wykładów……/lekcji z zakresu prawa, w szkołach ponadgimnazjalnych, które zgłosiły chęć uczestniczenia w nim. Celem programu jest przede wszystkim poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie jej z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie jej praktycznej wiedzy prawniczej.
Minister Sprawiedliwości w podpisanym Porozumieniu m.in. zobowiązał się do zapewnienia koordynacji działań w ramach programu edukacji prawnej oraz współpracy z Partnerami przy jego wdrażaniu. Zadeklarował również osobiste zaangażowanie w realizację programu edukacji prawnej oraz wsparcie poprzez m.in. zapewnienie szkołom kontaktu z sądami oraz innymi instytucjami administracji publicznej. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zobowiązał się do gromadzenia i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości list swoich przedstawicieli na terenie kraju, którzy zgłosili chęć poprowadzenia wykładów/lekcji w ramach programu edukacji prawnej na danym terenie, jak również do współpracy w przygotowaniu bazy propozycji tematyki wykładów/lekcji. Adwokaci poprowadzą lekcje pro bono.
Do tej pory partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w realizacji programu edukacji prawnej byli Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Krajowej Rady Notarialnej oraz Prezes Stowarzyszenia Sędziów ?Themis?. Dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości, w ostatnich tygodniach do programu ? poza samorządem adwokackim – zdecydowali się przystąpić m.in.: Prokuratura Generalna, sędziowie pozostałych apelacji oraz samorząd komorników.
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) działa specjalna zakładka ?EDUKACJA PRAWNA? (http://ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna/), gdzie szkoły wypełniając formularz aplikacyjny mogą zgłaszać się do programu organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości spotkań edukacji prawnej. Program jest bezpłatny.
Źróło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Dzień zapobiegania samobójstwu

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom Często, gdy słyszymy o złym nastroju innych mówimy: …