Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Analiza wizerunku adwokata

Analiza wizerunku adwokata

?Rola komunikacji w budowaniu zaufania do Adwokatury? ? pod takim hasłem odbyło się Spotkanie Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich, zorganizowane przez ORA w Łodzi w dniach 8-9 kwietnia. W spotkaniu udział wzięli m. in. adw. Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarzaNRA, adw. Roman Kusz przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA, adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA, Dziekani Okręgowych Rad Adwokackich: bydgoskiej – adw. Justyna Mazur, krakowskiej ? adw. Paweł Gieras, opolskiej ? adw. Cezary Goryszewski, płockiej ? adw. Joanna Kaczorowska, wałbrzyskiej ? adw. Wojciech Biegański, warszawskiej ? adw. Paweł Rybiński, wrocławskiej ? adw. Andrzej Grabiński, a także przedstawiciele czternastu izb. W trakcie pierwszej części konferencji, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów o korzyściach wizerunkowych płynących z systematycznej i spójnej komunikacji. Prelekcje poprowadzili dr Dariusz Tworzydło (?Kreowanie wydarzeń medialnych i współpraca z mediami, jako narzędzia budowania wizerunku Adwokatury?), red. Marek Kacprzak (?Współpraca z biurami prasowymi z perspektywy dziennikarza?) oraz dr Katarzyna Liberska-Kinderman (?Praktyczne aspekty prowadzenia biura prasowego?).
Druga część spotkania miała charakter roboczy i poświęcona była wymianie poglądów oraz doświadczeń pomiędzy komisjami wizerunkowymi okręgowych rad adwokackich w Polsce. O działaniach wizerunkowych oraz akcjach prowadzonych na poziomie lokalnym opowiedzieli przedstawiciele siedmiu izb: bydgoskiej, katowickiej, krakowskiej, łódzkiej, opolskiej, pomorskiej, warszawskiej oraz wielkopolskiej, a ogólnopolską kampanię ?Zapytaj Adwokata? zaprezentowała koordynatorka akcji – adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA. Podczas panelu dyskusyjnego przyjęto Stanowisko uczestników spotkania Komisji Wizerunkowych ORA, w którym uczestnicy zwrócili się do Naczelnej Rady Adwokackiej o kontynuowanie badań pozwalających na weryfikowanie skuteczności realizowanych akcji wizerunkowych, a także o wypracowanie zasad materialnego wsparcia izb adwokackich w zakresie tworzenia biur prasowych. (Pełny tekst stanowiska na stonie: adwokatura.pl)

Sprawdź także

Po co Ci ten łańcuch?

Każdy z sędziów (i nie tylko) powinien wysłuchać przemówienia, które do nas skierowała przed drzwiami …