Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Będzie rejestr pedofilów

Będzie rejestr pedofilów

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Nowe przepisy wprowadzą kompleksowy system ochrony przed tego rodzaju przestępczością. Projekt zakłada m.in. utworzenie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym(potocznie zwany ?rejestrem pedofilów)?. Będzie składał się on z dwóch oddzielnych baz danych, zwanych odpowiednio: ?Rejestrem z dostępem ograniczonym? i ?Rejestrem publicznym?.
Do pierwszej bazy danych w ramach ustawowych uprawnień dostęp będą miały organy państwowe i samorządowe, a także placówki oświatowo-wychowawcze oraz organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Umieszczenie danych sprawcy przestępstwa popełnionego na tle seksualnym będzie następowało z urzędu, jako następstwo prawomocnego skazania sprawcy, w celu prewencyjnej ochrony w szczególności osób małoletnich.
Drugi z rejestrów będzie dostępny powszechnie i bez ograniczeń, a jego publikacja nastąpi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestr ten obejmie sprawców, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na szkodę małoletniego poniżej 15 roku życia lub którzy dopuścili się przestępstw na tle seksualnym w warunkach recydywy.
Projekt przewiduje także określenie miejsc szczególnego zagrożenia poprzez wprowadzenie publicznie dostępnej policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Ma być ona udostępniana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Nowe przepisy stanowią reakcję na wyzwania, jakie wraz z rozwojem technik informatycznych i teleinformatycznych oraz nowymi rodzajami zagrożeń stanęły przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania. Brak środków umożliwiających realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym, skutkowały niejednokrotnie popełnianiem kolejnych przestępstw na tym tle przez tego samego sprawcę. Przyjęte dzisiaj przez rząd nowe regulacje i wprowadzenie kompleksowego systemu ochrony pozwolą na znacznie skuteczniejszą ochronę przed przestępstwami na tle seksualnym, w szczególności jeśli chodzi o ochronę małoletnich. Podobne modele kontroli, w różnym zakresie wprowadziły m.in. USA, Wielka Brytania, Francja czy Kanada, gdzie funkcjonują z powodzeniem.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …